1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Debiteurenbeheer pakt u zo aan...

De aanpak van een goed debiteurenbeheer hangt met name af van de door u gehanteerde systematiek en de regelmatige aandacht die u aan dit belangrijke onderwerp besteedt.

Principes
De volgende principes zijn essentieel voor een goed en effectief debiteurenbeheer. Hanteert u deze principes niet of in onvoldoende mate dan vergroot u hiermee de kans op slecht betalende of zelfs in het geheel niet betalende debiteuren. Effectieve debiteurenbewaking is vooral een kwestie van goede aanpak en discipline.

• Zorg voor duidelijke facturen;
• Factureer tijdig;
• Wees duidelijk in uw betalingsvoorwaarden;
• Trek tijdig aan de bel bij het uitblijven van betaling;
• Laat zien dat u uw debiteurenbeheer serieus neemt;
• Aarzel niet om ‘druk op de ketel te zetten’.

Wettelijke rente
Veel ondernemers hebben als clausule in de algemene voorwaarden opgenomen dat na zo'n 21 dagen vanaf de factuurdatum wettelijke rente over het uitstaande bedrag in rekening zal worden gebracht. De wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Financiën en ligt ruimschoots boven de tarieven van de geldmarkt. Onder meer de Belastingdienst maakt gebruik van dit tarief. Deze rente wordt twee keer per jaar vastgesteld. Voor het actuele tarief kunt u kijken op de website www.wettelijkerente.com

Preventieve maatregelen
Denk hierbij aan de volgende preventieve maatregelen in het kader van uw debiteurenbeheer.

Maatregel 1
Weet met wie u zaken doet


Als u op het punt staat om een product of dienst te gaan leveren met een voor uw bedrijf aanzienlijke omzet, verzamel dan eerst handelsinformatie over deze klant. Dit kunt u doen door bij uw relaties inlichting in te winnen.

Maatregel 2
Voorkom onenigheid over de opdracht en de betaling


Wees duidelijk in uw offerte zodat er later bij uw klant geen misverstanden kunnen ontstaan. Een offerte is veel meer dan alleen een prijsindicatie. In uw offerte dient heel nauwkeurig omschreven te worden:

• Wat u gaat doen;
• Binnen welke tijd;
• Tegen welke prijs;
• Tegen welke voorwaarden.

Maatregel 3
Zorg voor goede algemene leveringsvoorwaarden


Voorkom dat uw klanten zich kunnen beroepen op onduidelijkheden bij de levering en de betaling. Zorg daarom voor goede leverings- en betalingsvoorwaarden. Zodat de belangrijkste afspraken in elk geval schriftelijk zijn vastgelegd. Beschikt u eenmaal over goede algemene voorwaarden, dan kun uw in uw offertes daarnaar verwijzen.

Maatregel 4
Laat een eigendomsvoorbehoud opnemen in uw contract


Als u een product levert met een aanzienlijke waarde en de klant betaalt enige tijd na de levering, laat dan een zogenoemd eigendomsvoorbehoud in het leveringscontract opnemen.

Maatregel 5
Vermeld in uw verkoopcontract duidelijk uw betalingscondities


Als u in uw verkoopcontract duidelijk aangeeft onder welke betalingscondities u levert, weet de klant precies waar hij of zij aan toe is. Bij een mogelijke juridische procedure staat u bovendien sterker dan wanneer u geen duidelijke afspraken hebt gemaakt.


Debiteurenbeheer in de praktijk
Behalve preventieve maatregelen kunt u ook bij uw factureringsbeleid en uw dagelijks debiteurenbeheer de kans op daadwerkelijk betalen binnen de gestelde termijn zo groot mogelijk maken. Door systematisch en efficiënt met uw facturen om te gaan. De volgende adviezen zijn bedoeld voor het realiseren van een goed debiteurenbeheer. Op de cd-rom worden deze adviezen voor u toegelicht.

• Stuur zowel uw facturen als deelfacturen tijdig weg en zorg voor een vast systeem van factureren
• Vraag bij een grote opdracht met een lange doorlooptijd om deelbetalingen
• Zorg voor een eigen debiteurenbeleid
• Stuur direct na de vervaldatum een aanmaning
• Houd altijd telefonisch contact met uw debiteur

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
een originele aanmaning van debiteuren
debiteurenbeheer pakt u zo aan...
effectief debiteurenbeheer van belang voor uw bedrijfscontinuïteit
werken aan een goed debiteurenbeheer
elektronisch factureren: de voors en tegens van elektronisch factureren
uw debiteur betaalt veel te laat? bereken wettelijke rente!
debiteurenbeheer en aanpakken van wanbetalers: wat kan de rechter voor u doen?
debiteurenbeheer en wanbetaling: stappenplan ter beperking van uw risico
debiteurenbeheer: wat u moet weten over debiteurenbeheer
debiteurenbeheer: neem preventieve maatregelen

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.