1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Waardebepaling van uw bedrijf? Eerst uw jaarrekening normaliseren

Bij het bepalen van de waarde van uw onderneming spelen zowel het te bepalen waardeobject (wat gaat u van uw bedrijf precies waarderen?) als het normaliseren van de jaarrekening (wat behoort feitelijk tot het bedrijf?). Bij het bepalen van het object gaat het er om dat u weet wat u precies verkoopt. Alleen de aandelen van een holding of de werkmaatschappijen. Gaat het om de aandelen van de vennootschap of alleen om de activa? Richt u zich bij de waardebepaling op de toekomst dan wilt u de zogenoemde rentabiliteitswaarde bepalen. Dat betekent dat de toekomstige resultaten, uit de normale bedrijfsactiviteiten van de onderneming, geprognostiseerd dienen te worden.

Voorspellen toekomstige winsten
Om de toekomstige winsten te voorspellen, wordt bij de rentabiliteitswaarde gebruik gemaakt van informatie over de historische jaarrekeningen. In veel gevallen wordt het genormaliseerde resultaat uit het verleden als schatter voor de toekomstige jaarwinsten genomen.

Wat is normaliseren?
Onder normaliseren wordt hierbij verstaan: "het interpreteerbaar en vergelijkbaar maken van jaarrekeningen". Bij het normaliseren moet de jaarrekening geherformuleerd en gestandaardiseerd worden volgens de algemeen gangbare waarderingsgrondslagen en -normen (i.c. de actuele waarderingsgrondslag). Bij het normaliseren van de jaarrekening moeten alle niet tot de feitelijke bedrijfsvoering bijdragende kosten en opbrengsten worden geschrapt.
Om welke zaken gaat het dan?
Het kan gaan om een buitengewoon hoog salaris voor de DGA of een echtgenote op de loonlijst, maar ook het dure onderhoud van de tuin van de baas. Zaken die niet verkocht worden (onroerend goed, auto's, aandelenportefeuille) moeten eruit worden gehaald. Activa en passiva moeten worden opgenomen tegen de actuele en reële waarde. De waarde op de balans geeft immers slechts zelden de economische waarde aan. Versneld afschrijven van investeringen kan fiscaal wel gunstig zijn, omdat de belastbare winst wordt gedrukt, maar het geeft een vertekend beeld van het winstniveau zoals dat op de jaarrekening staat.

Normalisering van een jaarrekening van een te waarderen bedrijf is dus belangrijk. Zij vormt samen met de prognose de basis voor het structurele winstniveau ten behoeve van de waardering.

De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) bevat vele Rekenmodellen, Stappenplannen, Checklists en op de praktijk gerichte Financiële Informatie. Met name bedoeld voor de non-financials behorend tot het MKB: ondernemers, bedrijfsadviseurs en managers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
hoe omgaan met goodwill? zo bepaalt u de hoogte van goodwill
goodwill - waar gaat het over?
bedrijfswaardering? de waarde van uw bedrijf is afhankelijk van aannames
waardebepaling van uw bedrijf? eerst uw jaarrekening normaliseren
bedrijfsovername is een kwestie van goed voorbereiden
financiering overname aandelen: waar moet u op letten?
waardebepaling van uw bedrijf: wat is uw onderneming waard?
good will: hoe om te gaan met good will?
bedrijfsovername: adviezen bij overname van een bedrijf
waardebepaling bij overname van een bedrijf: niet alleen de prijs telt

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.