1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Persbericht Maken vraagt de nodige aandacht en ervaring

Aangezien de redactie van een krant dagelijks tientallen persberichten ontvangt, die meestal niet allemaal geplaatst kunnen worden, is het belangrijk dat uw persbericht voldoet aan de eisen die de redactie eraan stelt. De volgende tips kunnen u wellicht helpen bij het opstellen van een persbericht.

Zorg ervoor dat uw bericht actueel is en een grote nieuwswaarde heeft. Natuurlijk is ‘nieuwswaarde’ een variabel begrip, dat afhankelijk is van het medium waar u het bericht in wilt plaatsen. Belangrijk is in dit kader dat een groot deel van de lezers of kijkers van het medium geïnteresseerd is in wat u te vertellen heeft. Stel het persbericht dan ook op met deze doelgroep in uw achterhoofd. Wat wil de doelgroep wel en niet weten?

Schrijf het persbericht volgens de algemeen geldende regels betreffende de opbouw. Volg hiervoor het onderstaande stappenplan.

1. Begin met de afzender (uw bedrijf of organisatie).

2. Vervolgens kunt u (nog boven de datum) eventueel de aanduiding EMBARGO (gevolgd door de datum, waarop het bericht geplaatst mag worden) plaatsen. Een persbericht wordt onder embargo verzonden als het niet direct geplaatst mag worden, maar pas vanaf een bepaalde datum.

3. Na de aanduiding EMBARGO volgt de datum van verzending.

4. Direct daaronder zet u in duidelijke letters PERSBERICHT, zodat het voor de journalist in een oogopslag duidelijk is wat hij voor zich heeft.
5. Daarna volgen de alinea’s met de inhoudelijke informatie. U kunt beginnen met een kopsuggestie. Geef in duidelijke, ondubbelzinnige en neutrale woorden aan wat het onderwerp van het persbericht is. Bedenk wel dat dit letterlijk een suggestie is; het formuleren van koppen is een vak apart en de redactie is vrij in haar keuze.

Eerste alinea Persbericht
De eerste alinea van de tekst geeft doorgaans antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom. Op deze manier weten zowel de journalisten als de lezers/kijkers van het medium of het bericht (voor hen) interessant is.

Volgende alinea's Persbericht
In de volgende alinea’s kunt u dieper ingaan op de informatie, die u in de eerste alinea gegeven heeft. Rangschik de alinea’s op volgorde van belangrijkheid. Het kan namelijk gebeuren dat de redactie uw bericht wel wil plaatsen, maar het door plaatsgebrek in moet korten. Vaak wordt dan gewoon het onderste deel van de tekst weggelaten. Als u de belangrijkste informatie vooraan geplaatst heeft, gaat er niets van de kern van de boodschap verloren.

Tussenkopjes
U kunt eventueel gebruik maken van tussenkopjes, voorafgaand aan elke alinea. U geeft hiermee snel een overzicht van de inhoud van het persbericht. Maak deze tussenkopjes kort en gebruik ook nu duidelijke, ondubbelzinnige en neutrale woorden.

6. U sluit het inhoudelijke deel van het persbericht af met een afsluitteken, bijvoorbeeld een aantal platte streepjes. Op die manier is het duidelijk dat alle tekst, die erna komt, niet voor publicatie bestemd is.

7. U eindigt uw persbericht met de vermelding van de naam en het telefoonnummer van de persoon, die meer informatie kan verstrekken over het onderwerp, zodat de redactie in geval van vragen weet waar ze terecht kan.

Digitale ondersteuning bij het maken van een persbericht?
Wilt u een digitale ondersteuning hebben bij het schrijven van een persbericht, met een professionele aanpak per stap, praktijkvoorbeelden en software voor het maken van een perslijst? Bijvoorbeeld een Tool om de tekst van een Persbericht snel en goed te kunnen schrijven. Of andere onderwerpen behorend tot de Communicatie? Meld u dan aan voor Tools voor de Communicatie Praktijk. Klik hier voor meer informatie.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
foto bij uw persbericht
persbericht verzenden via e-mail
voorbeeld persbericht: let op vier belangrijke kenmerken
waarom scoort ons persbericht zo slecht?
persbericht en effectief taalgebruik
persbericht maken vraagt de nodige aandacht en ervaring
succesvol persbericht schrijven? aandachtspunten voor een scorend persbericht
vrije publiciteit: hoe zorgt u voor vrije publiciteit?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...