1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting

Of u als werkgever reiskosten moet vergoeden hangt af van uw contract, bedrijfsreglement of CAO. In veel CAO's zijn afspraken gemaakt over reiskosten vergoeding. Als u onder een CAO valt, dan moet u zich in ieder geval hieraan houden. Raadpleeg daarom uw CAO.

In veel gevallen is er ook iets in het bedrijfsreglement of het handboek opgenomen over reiskosten vergoeding. Deze documenten over reiskosten vergoeding gelden juridisch als onderdeel van het arbeidscontract. Als u niet onder een CAO valt en uw bedrijf kent geen bedrijfsreglement of handboek heeft waarin reiskosten vergoeding geregeld is, dan kan uw werknemer geen reiskosten vergoeding eisen.

Ben ik verplicht reiskosten vergoeding te geven aan mijn personeel?
Is in uw CAO is geen bepaling opgenomen over reiskosten vergoeding, dan betekent dit dat u niet verplicht bent deze te vergoeden. Mocht u de reiskosten van uw werknemers wel willen vergoeden, gelden de fiscale regels.
Indien uw werknemer met de auto gaat, mag u maximaal 19 eurocent per kilometer onbelast vergoeden.
Reiskosten vergoeding en Openbaar vervoer
Als een werknemer met het openbaar vervoer reist, mag u kiezen: u kunt maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden, maar u mag ook de werkelijke reiskosten onbelast vergoeden. U hoeft daarbij geen rekening te houden met een vertragingsvergoeding die door de Nederlandse Spoorwegen is toegekend.

Reiskosten vergoeding voor gedeeltelijk openbaar vervoer
Een werknemer die de reisafstand gedeeltelijk aflegt met eigen vervoer en gedeeltelijk met het openbaar vervoer, mag u voor de volledige reisafstand een onbelaste reiskosten vergoeding geven van € 0,19 per kilometer. In plaats daarvan mag u ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer onbelast vergoeden, vermeerderd met maximaal € 0,19 per kilometer die met eigen vervoer is gereisd.
Reiskosten vergoeding en belastingdienst
De belastingdienst stelt de volgende voorwaarden voor de vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van het openbaar vervoer:
- De werknemer overhandigt de vervoerbewijzen aan u zodra ze niet meer geldig zijn;
- U administreert de vervoerbewijzen per werknemer;
- In uw administratie kan een directe en eenduidige relatie worden gelegd tussen de verstrekte vergoeding en de ingeleverde vervoerbewijzen;
- U houdt de geadministreerde vervoerbewijzen beschikbaar voor controle.

 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
overwerk in de praktijk: kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
over minder werken: er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
toeslag overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
overwerktoeslag: wanneer wel en wanneer geen overwerktoeslag?
over reiskostenvergoeding: bepalen van hoogte reiskostenvergoeding blijft maatwerk
wanneer is reistijd ook werktijd?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).