1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Etnomarketing: Wat u over etnomarketing moet weten

Veel bedrijven realiseren zich steeds meer dat het allochtone bevolkingsdeel in Nederland een consumentengroep is die veel kansen biedt. Deze groep neemt toe in aantal en heeft steeds meer te besteden. De ‘Nieuwe Nederlanders’ zijn met name Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.


Statistische cijfers
Er zijn verschillende statistische bronnen beschikbaar om vast te stellen om welke aantallen allochtone consumenten het in Nederland gaat.

Kijk eens op de site van het CBS. Klik op Kerncijfers en dan op: ‘Mens en maatschappij’; ‘Bevolking’ en daarna op ‘Allochtonen’.
www.cbs.nl

CBS-cijfers hebben aangetoond dat in 2001 minstens 2,8 miljoen mensen in Nederland een ouder hebben van buitenlandse afkomst. Dat betekent dat bijna 18% van de Nederlandse bevolking uit deze groep bestaat. Het CBS beschouwt een allochtoon als iemand die in het buitenland is geboren of in Nederland is geboren maar met een in het buitenland geboren ouder.

Ongeveer 8% hiervan wordt niet direct beschouwd als relevant voor etnomarketing, omdat het hier gaat om mensen afkomstig uit een ander westers geïndustrialiseerd land zoals België, Duitsland of Engeland.

Marketingtechnisch hoeven deze mensen dus niet op sterk onderscheidende manier te worden aangesproken..
Van de groep van 2,8 miljoen mensen in Nederland met een ouder van buitenlandse afkomst is ongeveer 6% (ongeveer 900.000 mensen) afkomstig uit een van de vier grote doelgroepen:

• Turken;
• Marokkanen;
• Surinamers;
• Antillianen.

Maar liefst 45% van deze mensen woont in de vier grote steden van ons land. Samen hebben deze Nieuwe Nederlanders een besteedbaar inkomen dat op basis van gegevens van het Nibud en CBS tussen de 7 miljard en 10 miljard euro wordt geschat.

Nader onderzoek van marktonderzoekbureau Motivaction leert bovendien dat deze doelgroepen een royaler bestedingsgedrag vertonen dan hun autochtone tegenhangers (ze geven bijvoorbeeld twee tot vier procent meer uit aan voedingsmiddelen en kleding). Bovendien heeft een tweederde meerderheid ervoor gekozen om in Nederland een permanente toekomst op te bouwen. En dat is weer goed nieuws voor met name supermarkten en kledingwinkels en nog een hele reeks van branches die voorzieningen leveren voor deze doorgaans kinderrijke doelgroepen.

Dankzij de economische groei van de laatste jaren is de koopkracht van de consument toegenomen. De allochtone consument behoort tot de consumentengroep die evenals de autochtone consument gevoelig is voor trendmatigheden en eveneens geld uitgeeft aan vrijetijdsbesteding.

Wilt u weten hoeveel allochtonen in uw gemeente of provincie te besteden hebben? Maak dan gebruik van de gratis Inkomens Berekendienst van het advies- en onderzoeksbureau Foquz Etnomarketing. U krijgt dan binnen twee werkdagen per e-mail de inkomens waar u om vroeg.
www.foquz.nl.

Toekomstverwachting
Voor de komende jaren is de verwachting dat onze samenleving nog meer multicultureel zal worden. Van alle inwoners in Amsterdam en Rotterdam onder 15 jaar is op dit moment maar liefst 60% allochtoon en zo\\\'n 40% hiervan afkomstig uit een niet-westers geïndustrialiseerd land. Zo had Amsterdam in 2001 volgens het CBS 333.710 allochtone inwoners.

De vier grote groepen hebben tezamen al een besteedbaar inkomen van zo\\\'n 5 miljard euro per jaar. De allochtonenmarkt ligt voor veel bedrijven nog grotendeels open. De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor deze markt is op dit moment aan het groeien.

Maar voor bedrijven die etnomarketing toe willen passen, zijn ook andere allochtonen interessant. Bijvoorbeeld de Indiërs, de Chinezen of de groeiende groepen Afrikanen, Aziaten en mensen uit Latijns Amerika.


Complexe doelgroep
Voor bedrijven vormen ze niet alleen een interessante, maar ook een complexe doelgroep. Zij stellen eigen eisen aan producten en vragen om een andere marketingbenadering dan allochtone consumenten. Dat kan zorgen voor miscommunicatie.

Voorbeeld
Een voorbeeld van miscommunicatie tussen autochtonen en allochtonen is de folder waarmee een energiebedrijf recent minderheden trachtte te overreden om hun huizen te isoleren.

De folder toonde een Marokkaanse man aan de afwas en zijn vrouw en kinderen die in de kamer met een hond aan hun voeten naar de televisie zaten te kijken. In de Marokkaanse cultuur is de keuken het domein van de vrouw, en het hebben van een hond geldt als onrein. De boodschap was dus onduidelijk en kwam niet over bij de beoogde doelgroep.

Wilt u verschillende etnische doelgroepen in ons land commercieel aanspreken, dan is een belangrijke voorwaarde dat u ze aanspreekt op een manier die aansluit bij hun cultuur. In de westers georiënteerde marketing zijn zaken als erkenning en zelfontwikkeling belangrijke waarden. Bij niet-westerse culturen zijn waarden als een goede naam en (familie-) eer uiterst belangrijk.

Bij de ontwikkeling van folders, strooimaterialen, posters, billboards, advertenties, dia\\\'s, radiocommercials en andere communicatiematerialen dient u rekening te houden met de normen, waarden en gewoonten van allochtonen. Hierdoor kunt u als marketing-manager, pr-medewerker, voorlichter of andere marketingcommunicatiedeskundige allochtonen beter bereiken.


Manier van zakendoen
Ook de manier van zakendoen is anders dan u bij Nederlandse klanten wellicht gewend bent. Wilt u als ondernemer een goede relatie opbouwen met een allochtone zakenrelatie, dan moet u daar de tijd voor nemen. Dus niet direct de zaken op tafel, maar eerst eens iets drinken, informeren naar het welzijn van de familie en pas na een tweede of derde bezoek besluit u tot een eventuele samenwerking.


Etnomarketing
Met etnomarketing wordt niet alleen het product of de dienst bedoeld die speciaal voor een etnische groep ontwikkeld is, maar alle marketing die zich richt op een doelgroep anders dan de autochtone bevolking.
Etnomarketing is het verkopen van diensten en/of producten aan consumenten met een andere etnische en/of culturele achtergrond. Hierbij zijn alle instrumenten van de marketingmix aangepast aan de in de doelgroep gangbare normen en waarden.

Etnomarketing is een strategie met als doel het aanboren van de allochtone markt. Het is gebaseerd op de gedachte dat een aparte marketingmix voor het allochtone marktsegment moet worden toegepast.


Vier p’s
Er kan geen sprake zijn van etnomarketing als slechts één of enkele onderdelen van de marketingmix op de etnische achtergrond van uw doelgroep zijn afgestemd. Voor een succesvolle invoering van etnomarketing is het absoluut noodzakelijk dat u alle vijf P’s van de marketingmix in uw afweging betrekt.


Hieronder gaan wij deze vijf p’s kort voor u na.

‘P’ van Personeel

Veel bedrijven en instellingen weten nog niet goed hoe ze met de veranderende omstandigheden moeten omgaan. Hoe ze allochtoon personeel kunnen aannemen en vervolgens voor het bedrijf kunnen behouden.


‘P’ van Product

De allochtoon heeft zijn eigen consumptieve voorkeuren, maar is eveneens koper van oude of jonge kaas. De allochtoon heeft zijn traditionele kledij, maar is ook koper van jeans.

Als u als ondernemer meer producten aan allochtonen wilt verkopen, moet u ervoor zorgen dat het productassortiment van uw bedrijf grotendeels overeenstemt met de productbehoeften van allochtonen. Dat begint met het inventariseren per doelgroep welke behoeften er zijn en waar u met uw assortiment op kunt inspelen.


Voorbeeld
Een voorbeeld van een bedrijf dat als franchisegever inspeelt op behoeften van allochtonen is ‘Fresh & Snackstor’. Deze eerste franchiseformule speciaal gericht op allochtone consumenten is een formule in de food-sector die is gebaseerd op een soort snackbar annex broodjeszaak met een vloeroppervlak van minimaal 160 m2. Kijk voor meer informatie over deze franchise-keten op de volgende website:
http://www.elmundo.nl/allochtonodn.htm


‘P’ van Prijs

De prijsstrategie is afgestemd op de doelgroep. De allochtone doelgroep kent een ander prijsbeleving dan de autochtone doelgroep.


‘P’ van Plaats

Een hamvraag die een marketeer zou kunnen stellen is hoe benader ik mijn allochtone doelgroep. De distributiekanalen zijn een belangrijke schakel in het geheel. Haalbaarheidsonderzoeken vormen een uitstekend instrument om een indicatie te geven van de rentabiliteit van de alternatieve distributiekanalen.

De allochtone winkel is namelijk een verkooppunt waar allochtonen veelvuldig gebruik van zullen maken. De bedrijven in de levensmiddelenindustrie die de allochtone consumenten willen bereiken, kunnen niet om de allochtone detaillist heen. Zij zijn de tussenschakel bij uitstek, omdat zij al sterk zijn in het benaderen van hun eigen etnische groep.


‘P’ van Promotie

Elke doelgroep kent zijn eigen promotieactiviteiten, zo ook de allochtone doelgroep. Deze doelgroep vereist een andere communicatieaanpak, waarbij rekening moet worden gehouden met tradities, cultuur en religie.

Wie als bedrijf wil communiceren met zijn allochtone doelgroep moet gebruik maken van een andere media-aanpak. Uiteindelijk wordt hiermee een klantgerichte manier van promoten bewerkstelligd.


Aangepaste marketing
Etnomarketing is een vorm van aangepaste marketing om op maat een aanbod te kunnen doen aan specifieke etnische doelgroepen.

Dat betekent dat u als ondernemer dezelfde marketingprincipes kunt toepassen. Zij het aangepast aan de specifieke omstandigheden en waarden van de doelgroep. 

Zo wordt door bedrijven op elk christelijk feest (pasen, kerst) ingespeeld op bepaalde waarden die bij het betreffende feest belangrijk zijn. Bijvoorbeeld gemeenschapszin (denken om de ander, geven van cadeautjes) met kerst. Dezelfde commerciële aandacht is bijvoorbeeld ook mogelijk tijdens het islamitische suikerfeest; 

Zo zouden Nederlandse slagerijen en supermarkten kunnen overgaan tot het verkopen van door islamieten als rein beschouwd halal-vlees; 

Cosmeticabedrijven en drogisten kunnen zich specifiek richten op vrouwen uit etnische groepen; 

De Nederlandse schoenensector kan zich met speciale schoenen richten tot bijvoorbeeld Surinaamse klanten, die bekend staan om hun aparte smaak én het relatief veel geld uit geven aan schoeisel; 

Ook bouwondernemingen kunnen zich richten op allochtonen. Voor allochtonen bouwen zij nog steeds standaard nieuwbouwhuizen met open keukens. Maar de keuken heeft voor deze doelgroepen een andere functie, dat van verzamel- en vergaderpunt. Het moet dus een aparte ruimte zijn; 

Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat als u sanitair verkoopt en badkamers bij klanten plaatst veel islamieten een bad en wc in dezelfde badkamer afwijzen.


Business-to-business
Ook op de business-to-businessmarkt wordt de allochtone ondernemer stilaan een factor waar rekening mee gehouden wordt. Van de 70.000 ondernemingen die in het jaar 2000 werden opgericht, werden er 11.000 opgezet door van origine niet-Nederlanders.

Met name Turken onderscheiden zich als een zeer ondernemende bevolkingsgroep. Ongeveer 11% van de als beroepsbevolking geregistreerde Turken heeft een eigen zaak. Dat is bijna twee keer zoveel als bij autochtone Nederlanders.


Opschuiven
Opvallend is ook dat de allochtone ondernemers langzaam opschuiven in de ondernemingsketen. Hielden ze zich tot een paar jaar geleden vooral bezig met horeca- en detailbedrijven en nog wat handelsactiviteiten, intussen drijven ze ook uitzendbureaus, advies- en organisatiebureaus. Er is een sterke opkomst van groothandels en distributiebedrijven geleid door ‘Nieuwe Nederlanders’.


Wilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden 


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
etnomarketing: wat u over etnomarketing moet weten
etnomarketing: stappenplan voor de praktijk van etnomarketing
etnomarketing: valkuilen van etnomarketingNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.