1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Etnomarketing: Stappenplan voor de praktijk van etnomarketing

Stappenplan
Met het stappenplan Etnomarketing kunt u een nieuwe doelgroep bereiken onder een etnische groep.


Stap 1
Maak voor iedere doelgroep waar u zich op wilt richten een doelgroepprofiel

Segmentatiecriteria
Meestal worden allochtonen gesegmenteerd naar land van herkomst. Bijvoorbeeld Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen, Indonesië, China. U kunt op basis van het land van herkomst segmenteren.

Bij etnomarketing zijn ook andere segmentatiecriteria mogelijk. Bijvoorbeeld op basis van:

• Geloof;
• Culturele achtergrond;
• Regio;
• Taal;
• Gemeenschappelijke geschiedenis.In het algemeen is elke etnische groep groot genoeg om omzetmogelijkheden te bieden in het kader van etnomarketing. Om zo’n segment met een interculturele marketingmix te kunnen benaderen is het echter wel belangrijk dat de groep dezelfde achtergrond, cultuur of taal deelt.

Stap 2
Verdiep u in de leefgewoonten van uw allochtone doelgroep

Welke kranten en tijdschriften leest uw nieuwe doelgroep en naar welke televisieprogramma’s kijken ze? Als u dit weet, weet u ook waar u het beste kunt adverteren om uw nieuwe doelgroep te bereiken.

Welke winkels bezoeken ze, wat voor producten kopen ze daar?

Turken bijvoorbeeld, blijken steeds vaker hun boodschappen te doen bij de supermarkt. Maar liefst 24% zegt hieraan de voorkeur te geven boven het boodschappen doen bij een Turkse levensmiddelenwinkel.


Stap 3
Onderzoek wat de wensen en behoeften van een bepaalde groepering zijn

Een volgende stap is het onderzoeken van de behoeften van de verschillende groeperingen die in principe tot uw doelgroep kunnen behoren. Wat zijn hun behoeften en wat is hun bestedingspatroon?

Zo geven allochtonen bijvoorbeeld meer dan eenderde van hun huishoudbudget uit aan eten. Bij Turken gaat het om 44% van het budget en bij Surinamers om 39%, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten van marketingbureau Foquz.

Stap 4
Ga na wie de beslissers, de beïnvloeders en de kopers zijn in het koopproces

In veel allochtone gemeenschappen zijn bepaalde familieleden meer geneigd om specifieke producten aan te schaffen. Daarbij moet gelet worden om de verschillen tussen eerste, tweede en derde generatie emigranten. Vaak is het verschil in koopgedrag tussen autochtone en allochtone bevolking minder groot dan in bijvoorbeeld de tweede en de eerste generatie allochtonen. De aanpak van marketing kan op die gronden worden aangepast.


Stap 5
Ga na of uw producten kansrijk zijn voor de markt van allochtonen

Om te weten of uw product zal aanslaan, is het bijvoorbeeld van belang te weten of uw product binnen het budget en interessegebied van de doelgroep valt. Volgens een onderzoek van het CBS was het gemiddelde besteedbare inkomen van allochtonen in 1999 € 17.000 op jaarbasis. Iranezen, Irakezen, Somaliers en Ghanezen blijken een gemiddeld inkomen te verdienen dat onder dit gemiddelde ligt.

Ook andere factoren, zoals de behoefte van de allochtone consument en bepaalde voorwaarden die zij aan producten stellen, spelen hierbij een rol.


Stap 6
Maak gebruik van allochtone intermediairs

Er zijn in Nederland adviesbureaus die zich richten op het adviseren over etnomarketing. Het kan van belang zijn om allochtone intermediairs te gebruiken als u gaat onderzoeken wat de wensen en verlangens van een bepaalde doelgroep zijn. Bijvoorbeeld omdat niet iedereen binnen de door u bepaalde doelgroep de Nederlandse taal beheerst en u in dat geval aangewezen bent op een vertaler of een tolk.

Bent u op zoek naar statistische informatie over bepaalde groeperingen dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij het marketingbureau Foquz. Met het statistisch bestand ‘EtnoStatz’ stelt Foquz Etnomarketing tegen betaling de door u gevraagde statistische informatie samen.

Een ander voorbeeld van een bureau dat statistische informatie kan leveren over allochtone doelgroepen is het PR-adviesbureau El Mundo
http://www.elmundo.nl


Stap 7
Pas uw marktcommunicatie aan uw doelgroep aan

Als u een campagne richt op een allochtone doelgroep, maak dan gebruik van de juiste vormen van marktcommunicatie.

Voor een Turkse campagne gebruikt u in uw advertenties afbeeldingen van Turkse modellen en voor een Antilliaanse folder Antilliaanse modellen.

Wees niet te stereotype in uw benadering. Zo is een afbeelding van een vrouw met een hoofddoek niet altijd aan te raden als u een islamitische doelgroep wilt bereiken. Benadruk echter wel een omgeving of situatie die voor de doelgroep herkenbaar is. Famillie- of groepsverbanden zijn bij veel groeperingen een goed uitgangspunt.

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
etnomarketing: wat u over etnomarketing moet weten
etnomarketing: stappenplan voor de praktijk van etnomarketing
etnomarketing: valkuilen van etnomarketingNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.