1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Zó maakt u een exploitatiebegroting

Uw exploitatiebegroting: Hoe verwacht u dat uw toekomstige winst- en verliesrekening eruit zal gaan zien? Om de winstgevendheid van uw bestaande en/of nieuwe bedrijfsactiviteiten te berekenen, moet u een exploitatiebegroting opstellen. Een exploitatiebegroting geeft u zicht op de grootte van de verschillende baten en lasten die bepalend zijn voor de winst van uw bedrijf.

• Wat is de te verwachten omzet?
• Wat zijn de kosten die daarvoor moeten worden berekend?
• Hoeveel geld blijft over voor ondernemersloon (bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof)), aflossingen en investeringen?Opbouw
De opbouw van een exploitatiebegroting is gelijk aan die van uw winst- en verliesrekening. Een exploitatiebegroting baseert u onder meer op de volgende gegevens:

• Uw exploitatiecijfers van het afgelopen boekjaar;
• Uw winstverwachting of uw noodzakelijk te behalen winst (in dat geval is eerder sprake van een exploitatiebudget);
• Uw omzetverwachting per productgroep op basis van uw verkoopinformatie;
• Informatie over prijsstijgingen;
• Het afwegen van noodzakelijke kosten en niet-noodzakelijke kosten;
• Noodzakelijke en niet-noodzakelijke investeringen en de hieruit voortvloeiende afschrijvingen die zijn vermeld in uw investeringsplan;
• Financieringskosten vermeld in uw financieringsplan, waarbij de hoogte van de rentestand een belangrijke rol speelt.
U maakt uw exploitatiebegroting in drie stappen:


Stap 1
Hoeveel gaat uw bruto winst ongeveer bedragen?


Uw te behalen bruto winst bepaalt u door van uw omzet de inkoopwaarde van uw omzet af te trekken.


Stap 2
Hoeveel zullen uw bedrijfskosten bedragen?


Belangrijkste elementen die uw totale bedrijfskosten bepalen zijn:
• Personeelskosten;
• Huisvestingskosten;
• Verkoopkosten;
• Kantoorkosten;
• Algemene kosten;
• Afschrijvingskosten;
• Financiële baten en lasten.


Stap 3
Bepaal op basis van de uitkomsten van stap 1 en 2 uw geschatte bedrijfsresultaat vóór belastingen


Uw netto winst schat u door uw brutowinst (stap 1) te verminderen met uw bedrijfskosten (stap 2)

 


Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
zó maakt in een investeringsprognose
zó maakt u een liquiditeitsprognose
zó maakt u een balansprognose
zó maakt u een exploitatiebegroting
liquiditeitsbegroting opstellen (ook wel cashflowbegroting opstellen) waarom zou u dat doen?
financi�le prognose maken vereist goede afweging
financi�le begroting maken zonder missers
zó maakt u een liquiditeitsbegroting
liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!
exploitatie begroting: stappenplan voor het maken van een exploitatie begroting

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.