More

  Hoe Maakt u een Brochure? Stappenplan Brochure Maken

  Voordat u een brochure, catalogus of brochure laat maken, gaat er nogal wat aan vooraf. Het is dan ook van groot belang om van alle aspecten van een brochure op de hoogte te zijn. Denk om te beginnen maar eens aan de lay-out. De eerste blik op het drukwerk geeft al direct een belangrijke indruk. Het moet uitdagen om het open te slaan en te lezen.

  Maar daar blijft het niet bij als u een goede brochure wilt krijgen. De interesse van de lezer moet geprikkeld blijven bij het zien van uw brochure. Lange stukken tekst en moeilijk taalgebruik worden over het algemeen als niet-leesbaar beschouwd. Een brochure met teveel tekst is dan ook eigenlijk weggegooid geld.

  Daarnaast maken duidelijke foto’s en plaatjes uw brochure aantrekkelijk. Natuurlijk is dit alles geheel afhankelijk van het doel en de inhoud van uw brochure. Door vooraf goed denkwerk en duidelijk overleg te voeren over concept en inhoud is de belangrijkste stap naar een goede brochure al gezet.

  Stappenplan Maken van een brochure

  Stap 1

  Bepaal het onderwerp van uw brochure

  Waar gaat de brochure over? Welke onderwerpen moeten er in de brochure aan de orde komen? Is er al eerder over deze onderwerpen geschreven? Is er voorbeeldmateriaal beschikbaar voor uw brochure? Uit welke bronnen kunt u informatie halen?

  Stap 2

  Benoem de doelgroep van uw brochure

  Voor wie is de brochure bedoeld? Als er verschillende doelgroepen zijn, geef dan de volgorde van belangrijkheid aan. Omschrijf de kenmerken per doelgroep (oud, jong, opleidingsniveau, activiteitenpatroon, kennis van en belang bij het onderwerp, mogelijke weerstanden etc.)

  Stap 3

  Stel doelen aan uw brochure

  Wat moet uw brochure teweegbrengen bij de doelgroep(en)? Formuleer de doelen zo SMART mogelijk(Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar/ Actiegericht, Realistisch en Tijdgebonden). Gebruik deze doelen als ‘kapstok’ voor de indeling van de brochure.

  Stap 4

  Bepaal toon en uitstraling van uw brochure

  Stem de toon en de vormgeving van uw brochure goed af op de doelgroep. Kijk ook naar hoe andere organisaties deze doelgroepen aanspreken. Schrijf helder, inspirerend en actief. Vermijd bureaucratisch taalgebruik en ‘jargon’.

  Stap 5

  Organiseer ontwerp en opmaak van uw brochure

  De manier waarop de brochure wordt vormgegeven en gedrukt, is afhankelijk van doelgroep, doelstelling, gewenste uitstraling en het beschikbare budget. Als u vormgeving en drukwerk uitbesteedt, zorg dan voor een duidelijke briefing waarin bovenstaande punten verwerkt zijn. De vormgever/drukker kan op basis daarvan een voorstel met offerte uitbrengen. Het loont om voor uw brochure verschillende offertes aan te vragen.

  Stap 5

  Stap 6

  Maak afspraken over gebruik en verzending van uw brochure

  Hoe wordt de brochure gebruikt en verspreid? Gaat u hem toesturen aan de doelgroep? Zijn er actuele adressen beschikbaar? Legt u hem neer in de uw eigen bedrijf of organisatie, bij andere organisaties, op ontmoetingspunten of bijeenkomsten? Komt uw brochure ook op de website te staan? Bedenk dit soort vragen rond het gebruik van uw brochure.

  Stap 7

  Maak een planning voor de productie van uw brochure

  Reken vanaf de verschijningsdatum terug en maak een tijdschema waarin alle activiteiten staan en de namen van de mensen die in actie moeten komen. Bewaak de deadlines en het budget. Geef wijzigingen in de planning aan alle betrokkenen door.

  Stap 8

  Doe een pre-test voor uw brochure Het is zinvol om de brochure in de conceptfase uit te testen bij een aantal mensen uit de doelgroep. Mogelijke vragen daarbij zijn: begrijpt u wat er staat, wat brengt de brochure bij u teweeg, wat kan anders en beter?

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen