More

  Zó maakt u een financieringsplan

  Een financieringsplan geeft antwoord op de vraag: hoe gaat u uw voorgenomen investering financieren? Om te kunnen voorzien in uw vermogensbehoefte maakt u een financieringsplan. Een financieringsplan is niets meer en niets minder dan een lijst met mogelijke financieringsbronnen voor uw verschillende investeringen.

  Een financieringsplan maakt u via de volgende stappen

  Stap 1

  Begin met het vaststellen van uw totale investeringsbedrag
  Heeft u een investeringsbegroting gemaakt, dan kunt u het eindbedrag hieruit overnemen. Wel is het belangrijk dat u een onderscheid maakt tussen:
  • Het bedrag dat nodig is voor uw vlottende activa (deze verwerkt u in uw liquiditeitsbegroting);
  • Het bedrag dat nodig is voor uw vaste activa.

  Stap 2

  Welk gedeelte van het benodigde investeringsbedrag kunt u financieren met eigen vermogen?
  U kunt zich voorstellen dat uw bank in veel gevallen niet de totale investering zal financieren. U zult zelf ook deels met uw eigen vermogen moeten participeren in uw investering om de bank zover te krijgen dat zij u een bepaald krediet verstrekken.

  Stap 3

  Welk gedeelte moet u financieren met lang vreemd vermogen en welk gedeelte met kort vreemd vermogen?
  Vreemd vermogen is vermogen dat u leent van derden. Meestal leent u van een bank, maar er zijn ook tal van andere financiers waarvan u geld kunt lenen. Denk bijvoorbeeld aan inkooporganisaties of franchisegevers.

  Stap 4

  Wat is uw financieringssaldo?
  Kunt u het totale investeringsbedrag financieren uit bijvoorbeeld uw eigen vermogen, risicodragend vermogen van familie of vrienden en uit vreemd vermogen van de bank dan is uw financieringssaldo nul.

  Houdt u nog een bepaalde financieringsbehoefte over dan zult u hiervoor nog een bepaalde financiering moeten zien te vinden.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen