More

  Vakantiedagen en ontslag – wat te doen met de resterende vakantiedagen?

  Uw werknemer zal er in de regel weinig moeite mee hebben als zijn werkgever hem aanspoort vakantiedagen op te nemen. Toch kunnen soms discussies ontstaan over de vraag of de werknemer zijn vakantiedagen moet opnemen. Hoe zit het bijvoorbeeld bij ontslag van een werknemer terwijl deze nog een aantal vakantiedagen heeft openstaan. Opnemen of uitbetalen?


  Afkopen vakantiedagen

  Extra vakantiedagen mogen worden afgekocht. Dat wil zeggen dat uw werknemer in ruil voor opgespaarde vakantiedagen geld krijgt. Het gaat dan om vakantiedagen boven het verplichte minimum aantal dagen per jaar of om dagen die zijn gespaard in voorgaande jaren.

  Voorbeeld

  Uw werknemer heeft een fulltime baan en 50 opgespaarde vakantiedagen en hij/zij wil die afkopen. Hij/zij heeft nog geen vakantie opgenomen dat jaar. Hij/zij kan dan maximaal 50-20 (wettelijk minimum) = 30 dagen afkopen.

  Einde dienstbetrekking

  Is het einde van het dienstverband in zicht vanwege ontslag of vrijwillig vertrek van uw werknemer, dan heeft uw werknemer geen belang bij overleg over zijn vakantiedagen. Bij het einde van het dienstverband moet u als werkgever de nog openstaande vakantiedagen in geld uitkeren. Vaak verplicht de werkgever zijn werknemer de vakantiedagen op te nemen, vlak voor het einde van het dienstverband. De werknemer kan juist de voorkeur geven aan uitbetaling in geld.

  Kunt u als werkgever uw werknemer in deze omstandigheden verplichten zijn vakantiedagen op te nemen? Zoals reeds gesteld moet de werkgever de vakantie tijdig vaststellen, zodat de werknemer voldoende tijd heeft om zijn vakantie te regelen. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken. In het algemeen is een vakantie ´niet tijdig vastgesteld´ door de werkgever, wanneer de vakantie samenvalt met de opzegtermijn.

  Voorbeeld

  Een werknemer wordt na tien jaar dienstverband ontslagen als gevolg van een sterk teruglopende omzet van het bedrijf. De werknemer krijgt een vergoeding mee. De werknemer herinnert zijn werkgever eraan dat hij nog twintig vakantiedagen heeft openstaan. De werknemer wil zijn vakantiedagen in geld zien uitgekeerd en spant een procedure aan bij de rechter. Hij krijgt gelijk. De werkgever moet alsnog de vakantiedagen in geld uitbetalen. De werkgever heeft geen overleg gevoerd met de werknemer en is er vanuit gegaan dat de werknemer zijn vakantiedagen zou opnemen.

  Andersom geldt het ook

  Andersom geldt het ook

  In de opzegtermijn gelden voor vakantiedagen dezelfde regels als tijdens het dienstverband. Deze gelden zowel voor werkgever als werknemer. Dat wil zeggen dat uw werknemer in een situatie van goed overleg over de nog openstaande vakantiedagen niet eenzijdig mag afdwingen dat nog openstaande vakantiedagen worden opgenomen. Hiervoor is toestemming nodig van de werkgever. Komt het de werkgever niet uit -bijvoorbeeld wegens bedrijfsdrukte- dan kan uw werknemer tijdens de opzegtermijn deze vakantiedagen niet opnemen en dan volgt dus uitbetaling van resterende vakantiedagen tot en met de laatste werkdag.

  Samenvattend

  De op de datum van ontslag niet opgenomen vakantiedagen kunnen in een situatie van goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgenomen of uitbetaald. Is dit overleg er niet geweest dan kan uw werknemer uitbetaling afdwingen. U kunt als werkgever van uw werknemer verlangen dat deze de nog openstaande vakantiedagen niet opneemt maar krijgt uitbetaald, als het bedrijfsbelang dat vereist.

  Het is aan te bevelen dat u met uw werknemer afspraken maakt over het voor de datum van ontslag opnemen of uitbetalen van het saldo aan vakantiedagen.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen