More

  Operational lease of Financial Lease?

  Bij Lease moet onderscheid gemaakt worden tussen Financial Lease en Operational Lease. Financial Lease lijkt op Operational Lease, er zijn echter een paar belangrijke verschillen tussen beide. Hierna wordt het verschil tussen financial lease en operational lease voor u uitgelegd.

  Financial Lease: Hoe werkt Financial Lease?

  Bij Financial Lease wordt als het aankoopbedrag van het gekochte (bv. een auto of TV) voorgeschoten door de leasemaatschappij. Hierdoor is het mogelijk om over het gekochte te beschikken zonder eerst het aankoopbedrag bijeen te sparen. Via een maandelijks bedrag wordt de aankoopsom plus rente geheel of gedeeltelijk terug betaald. Gedurende de leaseperiode wordt u dus nog geen eigenaar van het gekochte.

  Het eigendom gaat pas over als aan het eind van de leasetermijn het aankoopbedrag is afbetaald. Indien nog niet het gehele aankoopbedrag is afgelost kan het gekochte vaak tegen een al dan niet vooraf vastgestelde prijs worden overgenomen. Financial Lease is daarom het best te vergelijken met Huurkoop.

  Operational Lease: Hoe werkt Operational lease?

  Bij Operational Lease wordt het aankoopbedrag eveneens voorgeschoten. Ook hier betaalt u maandelijks een bedrag aan rente en aflossing. Daarnaast betaalt u echter ook nog een bedrag voor onderhoud, verzekering en eventuele andere kosten van het gekochte.

  Operational Lease komt met name veel vaak bij zakelijke auto’s. De leasemaatschappij blijft volledig eigenaar van de auto en de berijder betaalt maandelijks een vast bedrag om alle kosten te dekken. Hieronder vallen dus ook de rentekosten en de aflossing. Operational Lease is daarom het best te vergelijken met huren.

  Operational Lease: Hoe werkt Operational lease?

  Voordelen van lease:

  – Er kan direct over het gekochte worden beschikt. Er hoeft niet eerst vooraf te worden gespaard.
  – De kosten van rente en aflossing zijn helder.
  – Na afloop van de leasetermijn kan bij Financial Lease het eigendom worden overgenomen.
  – De maandelijkse lasten zijn helder en vast.
  – Bij Operational Lease komen onderhoud en reparatie niet voor eigen rekening.

  Nadelen van lease:

  – De rente die u betaalt is vaak hoog.
  – U wordt geen eigenaar van het gekochte.
  – De afschrijving van het gekochte kan hoger zijn dan de aflossing bij aanvang.
  – Bij Operational Lease heeft u niet de mogelijkheid om te besparen op onderhoud, reparatie of andere kosten.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen