More

  Werkkapitaal Financiering: Financiële Oplossing voor uw bedrijf?

  Binnen uw onderneming kan er soms behoefte zijn aan (extra) financiële armslag. De liquiditeit van een onderneming hangt sterk samen met de betalingen van de debiteuren en de hoogte van de voorraad grondstoffen en (handels-) goederen. Terwijl een groeiende onderneming gezond is, kan het toch problemen krijgen met de liquiditeit. Er zijn diverse manieren om de liquiditeitsproblematiek aan te pakken. Wat de juiste wijze is, is afhankelijk van diverse factoren. Werkkapitaalfinanciering die flexibel meegroeit met uw omzet kan een goede oplossing zijn.

  Wat is werkkapitaalfinanciering?

  Werkkapitaalfinanciering is een vorm van bedrijfskrediet op basis van onderpanden zoals debiteuren en voorraden. Het is een flexibele financieringsvorm waarmee u maximale liquiditeiten kunt vrijmaken op basis van uw actuele omzet ten behoeve van uw financieringsbehoefte. Dit in tegenstelling tot kredietvormen waarbij de nadruk ligt op historische cijfers zoals balansratios. Bij debiteurenfinanciering kunt u vrijwel onmiddellijk na facturatie beschikken over 70 tot 90 procent van het factuurbedrag. 

  Voordeel werkkapitaal financiering

  Een voordeel van werkkapitaalfinanciering is dat meestal een hoger percentage van de onderliggende waarde gefinancierd kan worden dan mogelijk zou zijn bij een bancair rekening-courant krediet. Dit is mogelijk doordat de betaalstromen door de financierder van werkkapitaal periodiek of op dagbasis worden gevolgd. Bovendien is de inbreng van eigen middelen (pand, inventaris, etc.) niet nodig, zodat uw omzetgroei optimaal wordt ondersteund.
  Deze flexibele financieringsvorm voldoet aan een van de belangrijkste kredietregels, dat kortlopende bezittingen worden gebruikt voor kortlopende schulden.

  Werkkapitaal financiering met debiteurenbeheer

  Werkkapitaal financiering met debiteurenbeheer werkt als volgt. De klant verpandt zijn vorderingen op debiteuren, waardoor deze met werkkapitaalfinanciering kunnen worden gefinancierd. Daarnaast worden deze vorderingen voor de klant geïnd. Dit is een doorlopend proces; heeft de klant nieuwe facturen, dan verpandt hij deze weer, financiering vindt weer plaats, etc. Zo beschikt de klant steeds over een ruime liquiditeit en worden de debiteuren correct en vakkundig beheerd.

  Wanneer is werkkapitaalfinanciering iets voor uw bedrijf?

  Werkkapitaalfinanciering is interessant voor alle bedrijven die werken met een inkoop- of investeringstraject, alvorens ze kunnen verkopen. Dit kunnen zowel handels- en productiebedrijven zijn, maar ook voor dienstverlenende bedrijven is het in beginsel geschikt. Het is een flexibele financieringsvorm waarbij de kredietruimte automatisch meegroeit met de activiteiten en de omzet, doordat geld dat vastzit in voorraden en/of debiteuren, onmiddellijk liquide kan worden gemaakt.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen