More

  Winkelformule

  De term ‘winkelformule’ doet in eerste instantie nogal technisch aan. Het is een term die commerciële adviseurs regelmatig hanteren. ‘Dit past niet in uw winkelformule’ is een uitspraak die u wellicht wel eens hebt gehoord.Uw winkelformule is zichtbaar en merkbaar in de manier waarop uw klanten uw winkel ervaren. En dat in de meest ruime zin van het woord. Welke producten verkoopt u, tegen welke prijzen, waar is uw winkel gevestigd en hoe promoot u uw winkel? En last but not least: hoe gaan u en uw personeel met klanten om? Allemaal vragen die bepalend zijn voor de ervaringen van uw klanten. Uw winkelformule is als het ware het ontwerp dat aan uw winkel gestalte geeft. Wat zijn de onderdelen van een winkelformule en hoe past u ze in de praktijk toe?

  Het is voor uw onderneming belangrijk om regelmatig te kijken hoe uw winkelformule er uitziet en of uw totale winkelpresentatie nog steeds aan de eisen van uw winkelformule voldoet. Want alleen dan kunt u de strijd om de consument blijvend winnen. Ontbreekt in uw winkel de benodigde samenhang tussen de verschillende elementen uit uw winkelformule, dan hebt u een winkel zonder eigen gezicht waarin een klant zich niet zo snel zal herkennen.

  Uw winkelformule is het totaal aan elementen dat bepalend is voor de uitstraling van uw winkel. Uw winkelpresentatie (als het ware het gezicht van uw winkelformule) is daarvan een onderdeel. 

  Uw winkelpresentatie moet zonder woorden aan het winkelend publiek duidelijk maken in wat voor soort winkel zij binnenkomen, wat u verkoopt en op welke doelgroep uw winkel zich voornamelijk richt.

  De belangrijkste elementen uit een winkelformule die bepalend zijn voor de uitstraling van uw winkel zijn:

  • vestigingsplaats;
  • product;
  • prijsniveau;
  • promotie;
  • personeel;
  • (winkel)presentatie.
  Deze zes factoren bepalen uw totale winkelformule. Ze zijn de bekende vier p’s uit de marketingmix, aangevuld met de p\’s van personeel en (winkel)presentatie.

  Hierna vindt u een uitwerking van de onderdelen van de winkelformule.

  Vestigingsplaats

  Uw vestigingsplaats is van grote invloed op uw winkelformule. Beschikt u over een pand op een toplocatie in een winkelcentrum (een zogenoemde A-locatie), dan hoort daar een winkelformule bij met een hoogwaardig product. Bijvoorbeeld een damesmodezaak of een juwelier.

  Een winkel in tweedehands goederen (bijvoorbeeld een kringloopwinkel) kan zich beter vestigen buiten het gebied van de toplocaties.

  Product

  Het product dat u verkoopt is een centraal onderdeel van uw winkelformule. Ten aanzien van uw product zijn twee aandachtspunten belangrijk:

  • is uw assortiment in overeenstemming met de overige onderdelen uit uw winkelformule?
  • sluit uw productassortiment aan bij de verwachtingen van uw klanten?

  • Is uw assortiment in overeenstemming met de overige onderdelen uit uw winkelformule?

  Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de manier waarop u reclame maakt, past bij het product dat u verkoopt. Dat bepaalt dan bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet sponsort, hoe uw folders en brochures eruit zien en in welke kranten en bladen u adverteert.

  Voorbeeld

  Verkoopt u bijvoorbeeld een exclusief product, dan verwacht de klant hierbij een exclusief winkelinterieur en een exclusieve manier van reclame maken.

  • Sluit uw productassortiment aan bij de verwachtingen van uw klanten?

  Presenteert u zich als een gespecialiseerde winkel op een bepaald gebied, dan verwacht een klant dat u een bepaald assortiment kunt bieden en op voorraad hebt. Zowel de breedte als de diepte van uw assortiment is hierbij van belang. De breedte van uw assortiment wil zeggen dat u een aantal verschillende producten binnen uw totale assortiment verkoopt. De diepte van uw assortiment wil zeggen dat u verschillende varianten (merken) van één bepaald soort product kunt aanbieden.

  Voorbeeld

  Bijvoorbeeld voor een schoenenzaak: welke soorten schoenen verkoopt u (breedte van het assortiment) en hoeveel schoenen/merken verkoopt u van een bepaald type schoen (diepte van het assortiment)?

  Prijsniveau

  De prijs van uw product heeft niet alleen te maken met de waarde van uw product maar ook met de status van uw winkel. Hebt u een speciaalzaak op een A-locatie, dan verwacht de klant een hoog prijsniveau. Dit hoge prijsniveau is ook nodig om de relatief hoge huur van uw winkel te kunnen betalen.

  Het is belangrijk dat u de verwachtingen van uw klant ten aanzien van de verhouding tussen prijs en kwaliteit wel waarmaakt. Zijn uw producten relatief hoog geprijsd, dan verwacht de klant ook topkwaliteit en een zeer goede persoonlijke verkoop.

  Promotie

  De manier waarop u uw promotie aanpakt moet in verhouding staan tot het type winkel dat u hebt. Ook hier geldt, dat bijvoorbeeld een exclusieve herenmodezaak haar omzet voornamelijk zal realiseren via mond-tot-mondreclame en een exclusieve direct-mail aan goede klanten. Daarnaast zal deze onderneming soms selectief sponsoring toepassen en adverteren in bepaalde regionale bladen.

  Een buurtwinkel voor levensmiddelen daarentegen zal eerder haar toevlucht nemen tot prijsacties en huis-aan-huisfolders met aandacht vragende teksten en opvallende kleuren.

  Winkelpresentatie

  Uw winkelpresentatie maakt aan het winkelend publiek direct duidelijk wat voor soort winkel u heeft, wat u verkoopt, op welke manier en tegen welke prijzen en wie uw doelgroep is. De manier waarop u uw marketing uitvoert is bepalend voor uw winkelpresentatie. Uw winkelformule is als het ware het ontwerp dat bepaalt hoe de presentatie van uw winkel er uiteindelijk zal uitzien. Hierbij maakt u gebruik van de beschikbare instrumenten waarmee u uw klanten naar uw winkel kunt lokken.

  Als u alle elementen uit uw winkelformule goed toepast (met voldoende samenhang tussen de keuzes), krijgt u met uw winkelpresentatie een geheel eigen gezicht. Uw klanten zullen er zich direct in herkennen.

  Personeel

  Bij een winkel is personeel een uiterst belangrijk element uit de marketingmix. Het soort winkel dat u hebt is bepalend voor de eisen die u aan uw personeel stelt. Hebt u een zelfbedieningswinkel, dan zullen klanten minder deskundigheid en service verwachten dan bij een bedieningswinkel. Hetzelfde geldt voor een winkel met een zeer breed assortiment ten opzichte van een winkel met een smal assortiment. Uw klanten hebben immers dagelijks contact met uw personeel. Behandelt u klanten vriendelijk en correct en is uw personeel deskundig genoeg?

  Uitvoering winkelformule

  Hebt u voor uw winkel een duidelijke winkelformule, dan bent u winkelformule er nog niet. Want uw winkelformule moet ook nog concreet vorm krijgen. De manier waarop uw winkelformule vorm krijgt noemt men ook wel huisstijl. Bij huisstijl gaat het om het geheel van vormgeving, belettering, kleurgebruik en materiaalgebruik die tot uiting komt in het interieur of in de reclame. Maar ook in de manier waarop uw personeel klanten tegemoet treedt.

  Het is belangrijk dat uw huisstijl in orde is, omdat u met uw huisstijl uw concurrentiestrijd moet winnen.

  Een effectieve huisstijl roept een bepaald gevoel op bij de klant. Kleuren, geuren, vormen, het type mens dat de klant te woord staat, het zijn allemaal elementen die een bepaald gevoel oproepen bij de klant. Dit gebeurt door associatie, een moeilijk onder woorden te brengen proces waarbij ongemerkt ervaringen uit het verleden van de klant een rol spelen bij de beeldvorming.

  Bij een huisstijl in een winkel gaat het bij het interieur veelal om kleuren en vormen. Door de vormen en kleuren op een juiste manier in uw huisstijl te integreren, kunt u zorgen voor een uitstraling die verkoopstimulerend werkt.

  Kleuren

  Elke verschillende kleur roept een bepaalde associatie op. Moet u kleuren kiezen die passen binnen uw winkelformule, let dan op de volgende vuistregels. 

  Kies een hoofdkleur die een klant automatisch associeert met uw branche In de detailhandel zijn kleuren aan te wijzen die typisch tot de branche behoren.

  Voorbeeld

  Bijvoorbeeld groen voor een planten- of groentezaak. De kleur groen zorgt ervoor dat de aan te bieden producten er fris uitzien. Andere voorbeelden van typische branchekleuren zijn helderblauw voor een computerspeciaalzaak of een wassalon en bordeauxrood met goud voor een juwelier of een patisserie. 

  Kies een steunkleur (kleur die naast de hoofdkleur aanvullend wordt gebruikt) die uw huisstijl bijzonder maakt. Steunkleuren zijn vaak afgeleid van de hoofdkleur (bijvoorbeeld blauw en lichtblauw) of zijn grijs, wit of zwart. Zorg bij het kiezen van een steunkleur voor voldoende contrast. Is uw hoofdkleur donker, kies dan een lichte steunkleur en vice versa. 

  Kies een aparte vulkleur om grotere vlakken te vullen. In een winkel hebt u te maken met grote vlakken, zowel op de voorgevel als binnen in de zaak. Meestal gebruikt men lichte vulkleuren. Kies ook voor uw vulkeur een kleur die past binnen de visie van uw concept. Let hierbij op het ruimtelijke effect van kleuren. Een te hoog plafond ‘verlaagt’ u door een donkere kleur en een ondiepe winkel lijkt dieper door een lichte achterwand.

  Vormgeving

  Vormgeving is een belangrijk onderdeel binnen uw huisstijl. Want behalve kleuren roept ook vormgeving bij uw klanten bepaalde associaties op. Met een bepaalde vormgeving geeft u uitdrukking aan uw winkelformule. Zo roept een ronde vorm bij de klant een zachte en ‘vrouwelijke’ sfeer op. Vierkant of hoekig komt vaak over als ‘zakelijk’, wat men met ‘mannelijk’ associeert.

  Voorbeeld

  Zo kan een parfumerie in haar huisstijl ronde of ovale vormen toepassen. Gebeurt dit in combinatie met het gebruik van een bepaalde pasteltint als hoofdkleur, dan ontstaat het gevoel dat past bij lichaamsverzorging en parfum. 

  Let er bij uw vormgeving op dat u het aantal verschillende vormen beperkt houdt tot maximaal twee. Gebruikt u meer vormen, dan roept dit al snel onrust op.

  Onder vormgeving valt ook de belettering en het logo van uw winkel.

  • Belettering

  Belettering is belangrijk om uw klanten te informeren en hen te bevestigen in hun beeld van uw onderneming (representatie). Gebruik belettering niet alleen op uw gevel, uw producten of uw draagtassen. Maar gebruik uw belettering ook in uw winkel zelf. Zorg ervoor dat u uw klanten ook binnen uw winkel confronteert met uw bedrijfsnaam. U brengt uw bedrijfsnaam en -logo bijvoorbeeld in een bepaalde vorm aan op de wand achter de kassa. Pas dan is de kans groot dat de klant uw winkelnaam onthoudt.

  Belettering binnen en buiten uw winkel haalt uw winkel uit de anonimiteit en dat is voor een winkel erg belangrijk! 

  Zorg zowel binnen als buiten de winkel voor vermelding van uw naam. Voer deze vermelding uit in een goed en leesbaar lettertype en een juiste uitvoering (onder andere spelling). Gebruik steeds dezelfde belettering, zowel in uw winkel als in uw advertenties, zowel op uw bedrijfsauto als op uw producten zelf.

  • Logo

  Het logo is het visitekaartje van uw bedrijf. Het gaat bij een logo om een unieke weergave van uw merk- of bedrijfsnaam. Gebruikt u in uw winkel een logo, zorg dan voor de volgende kenmerken die samen zorgen voor een eenvoudig maar effectief logo:

  • uw logo is goed leesbaar en er is voldoende contrast met de achtergrond. Leesbaarheid stimuleert herkenbaarheid;

  • uw logo bevat een duidelijk en eenvoudig lettertype met een goed formaat. Eenvoud stimuleert herkenbaarheid, houdt productiekosten laag en vergroot de toepassingsmogelijkheden. U moet per slot van rekening ook nog met uw logo in uw winkel kunnen werken.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen