More

  Lease: Zet voor- en nadelen van lease goed op een rij!

  Lease (of ook wel leasing) lijkt sterk op huurkoop. U bent echter aan het einde van de leaseperiode nog geen eigenaar van het product. Wel is er bij lease vaak een koopoptie tegen een klein bedrag.

  Na betaling hiervan bent u officieel eigenaar van het desbetreffende product. Dit kan voordelig zijn wanneer de levensduur van het betreffende product langer is dan de duur van de lease-overeenkomst.

  Wat houdt lease in?

  Lease is een bijzonder vorm van het in gebruik nemen van producten. In de eenvoudigste variant zijn er twee partijen bij lease betrokken: de eigenaar (dat is bij lease de lessor) en de gebruiker (bij lease is dat de lessee). De gebruiker betaalt gedurende een bepaalde periode (de leasetermijn) regelmatige vergoedingen. Gedurende deze leasetermijnen blijft de lessor eigenaar. Lease kunt u in uw bedrijf gebruiken voor het financieren machines, vervoermiddelen en bijvoorbeeld (in geval van een bouwbedrijf) een hijskraan.  

  Varianten van lease

  Lease is er in twee varianten, ‘operational lease’ en ‘financial lease’.

  Operational lease

  Bij ‘operational lease’ wil de gebruiker een product voor een bepaalde periode operationeel tot zijn beschikking hebben. In dat geval leaset de lessee (gebruiker) het product voor een duur die korter is dan de economische geschatte levensduur. Hierbij ligt het risico van veroudering bij de eigenaar (lessor). Na afloop van de termijn van lease krijgt deze immers het desbetreffende product terug dat niet alleen gebruikt is maar ook verouderd. Bij lease bestaat bij het eindigen van de lease periode vaak een mogelijkheid (soms zelfs de plicht) om het product te kopen tegen restwaarde (marktconform).

  Financial Lease

  Financial Lease

  Bij ‘financial lease’ gaat het de gebruiker (lessee) erom de financiering van een product zo gunstig mogelijk te regelen. Bij financial lease is de leaseperiode net zo lang als de economische levensduur van het product. Het risico van veroudering ligt bij financial lease bij de gebruiker (lessee). Daarom is in geval van ‘financial lease’ de lessee (gebruiker) eigenaar.

  Voor- en nadelen lease

  Voor uw bedrijf heeft lease een aantal fiscale voordelen. U mag als eigenaar van een product bij lease fiscaal afschrijven. Bij fiscale afschrijving in verband met lease wordt de winst van uw bedrijf lager. Dat zorgt voor een lagere afdracht van belasting aan de fiscus. Bovendien geeft lease u als ondernemer de mogelijkheid uw liquide middelen te gebruiken voor andere investeringen.

  Wanneer is lease geschikt?

  Lease is geschikt als u als ondernemer de aflossing gedurende de gehele looptijd kunt opbrengen.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen