More

  Loonstrook voor uw werknemer? U bent verplicht loonstrook te verstrekken

  U bent als werkgever verplicht om een loonstrook te verstrekken aan uw werknemer. Dit kan elke maand zijn, maar dat hoeft niet. Als het loon van uw werknemer ten opzichte van de vorige maand niet verandert, dan hoeft u als werkgever geen nieuwe loonstrook aan uw werknemer te geven. Zodra er een bedrag op de loonstrook van uw werknemer wijzigt, dient deze weer een nieuwe loonstrook te ontvangen. Loonstrookjes zijn voor uw werknemers bewijsstukken.

  Onderdelen van een loonstrook

  Elke loonstrook ziet er weer anders uit, afhankelijk van wie de loonstrook samenstelt. Meestal wordt dat gedaan door een bureau dat is gespecialiseerd in de salarisadministratie. Op de loonstrook moet zijn terug te vinden de volgende gegevens van uw werknemer:

  naam en sofinummer

  gegevens van de werkgever

  afgesproken aantal te werken uren per week

  het brutoloon

  de bedragen die op het loon zijn ingehouden aan belasting en premies

  de termijn waarvoor de betaling geldt (week, maand, vier weken)

  het minimumloon dat voor de leeftijd van werknemer geldt

  tariefgroep voor de belasting

  extra vergoedingen, zoals reiskostenvergoeding en andere toeslagen

  opsomming van de verzekeringen WW, WIA, ZW en Zorgverzekeringswet die voor werknemers gelden (werkgever betaalt de premies)

  Onderaan de loonstrook staat het bedrag dat uw werknemer overhoudt in de vorm van het nettosalaris.

  Wijzigingen in wettelijke percentages

  De percentages van de wettelijke inhoudingen worden regelmatig bijgesteld. De belangrijkste datum is altijd 1 januari. In de eerste maand van het jaar blijkt op de loonstrookjes wie er door wijzigingen in de premies in salaris op vooruit, of op achteruit zijn gegaan.

  Loonstrook papier of digitaal

  U mag als werkgever ook een digitale loonstrook aan uw werknemer sturen. Dat scheelt flink wat papier en tijd. Uw werknemer moet hiervoor wel toestemming geven. Als uw werknemer de loonstrook op papier wil ontvangen, bent u als werkgever verplicht dat te doen.

  U bent als werkgever verplicht om werknemers een loonstrook te geven. Doet u dat niet, dan kan uw werknemer u daarop aanspreken. Ontvang uw werknemer daarna nog steeds geen loonstrook, dan kan deze contact opnemen met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan nagaan of u als werkgever loonbelasting afdraagt. Als dit niet het geval is, krijgt u als werkgever grote problemen met de Belastingdienst.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen