More

  Salaris indicatie bepalen, hoe doet u dat?

  Welk salaris moet u als werkgever bieden aan uw nieuw medewerker voor een bepaalde functie? Van welke factoren hangt de hoogte van dat salaris af? Welke indicatie is hiervoor te geven?

  Salaris Indicatie

  Bij het bepalen van het salaris wordt in de regel rekening gehouden met o.a. werkervaring, leeftijd en opleidingsniveau. Het salaris wordt doorgaans vastgesteld in een arbeidsovereenkomst of cao. Dat kan plaatsvinden per tijdseenheid zoals een maand, of niet per tijdseenheid zoals per verkochte of gemaakte eenheden.

  Berekening salaris indicatie

  Bij de berekening van het salaris geldt als indicatie dat een jaar uit 260 werkdagen bestaat, waarvan 22 dagen per maand, 5 dagen per week Als het salaris afhangt van bepaalde gegevens zoals winst, verkochte aantallen of omzet, bent u verplicht als werkgever om deze gegevens voor de werknemer inzichtelijk te maken. Op deze manier kunt u uw nieuwe werknemer een salaris indicatie bieden.

  Berekeningsmodules

  Om snel tot een algemene berekening te komen van een salaris indicatie, kunt u verschillende  berekeningmodules op internet gebruiken of uw branchevereniging raadplegen. Vaak hebben brancheverenigingen richtlijnen voor een salaris indicatie. Een indicatief salaris wordt berekend voor alle functies binnen de desbetreffende branche. Deze bronnen kunnen u helpen om een salaris indicatie te vormen van de gangbare salarishoogte voor een functie. Marktconjunctuur speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in het uiteindelijk vaststellen van een salaris indicatie en een concreet salarisaanbod. 

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen