More

  BTW en Kostenmaatschap: Let bij kostenmaatschap op de BTW!

  Bij de rechtsvorm ‘kostenmaatschap’ gaat het vaak om gemeenschappelijke kosten onderling te verdelen. Het risico van btw-heffing blijft echter bestaan.


  Waar gaat het bij een kostenmaatschap om?

  Bij een kostenmaatschap is van een oogmerk om het ontstane voordeel uit de gemeenschap te verdelen geen sprake. De maatschap wordt in dat geval oneigenlijk gebruikt. Voor de btw bestaat een kostenmaatschap daarom niet.

  Kostenmaatschap en BTW

  De kostenmaatschap kan als zelfstandige entiteit naar buiten toe optreden, bijvoorbeeld richting werknemers of leveranciers. Bij een kostenmaatschap is echter geen sprake van het  tegen vergoeding verrichten van prestaties. De maten in de kostenmaatschap zijn immers niet gericht op het behalen van gezamenlijke opbrengst. Voor de btw betekent dit dat er bij een kostenmaatschap in beginsel geen sprake is van een onderneming.

  Wel of niet BTW-heffing bij kostenmaatschap

  Bij de beoordeling of er sprake is van btw-heffing, zijn de feiten en omstandigheden bepalend. Wanneer de partijen die in een kostenmaatschap samenwerken geen (volledig) recht op aftrek van voorbelasting hebben, dan kan de btw die in rekening wordt gebracht niet worden afgetrokken.

  Het risico van de kosten moeten de partijen aangaan volgens een van te voren afgesproken wijze van verdeling. Als hieraan is voldaan, blijft het omslaan van de kosten over de partijen buiten het bereik van btw-heffing. Dit is met name voordelig als kosten worden verdeeld tussen ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen