More

  Verlof en doktersbezoek: Welke rechten heeft uw werknemer?

  Als werkgever krijgt u ongetwijfeld te maken met werknemers die in de baas zijn tijd naar tandarts, de fysiotherapeut of de dokter moeten. Bent u als werkgever verplicht om uw werknemer hiervoor een verlof te verlenen of niet? Hoe zit dat?

  Wettelijk niets geregeld

  Er is wettelijk niets geregeld over verlof voor doktersbezoek. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen hierover afspraken staan. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd de arts of tandarts bezoeken. Als het niet anders kan en de afspraak is onder werktijd, hoeven werknemers hiervoor vaak geen verlofuren in te leveren.

  In beginsel in eigen tijd

  Uw werknemer moet in principe gewoon uren opnemen als hij onder werktijd naar de fysiotherapeut wil gaan. In dit geval kan hij er kennelijk ook voor kiezen om zich buiten werktijd te laten behandelen, want de fysiotherapeut hanteert ruime openingstijden.

  De praktijk

  Echter, als werkgever kunt u overwegen uw medewerker tegemoet te komen. Want deze werkt wellicht af en toe over of doet voor het bedrijf iets extra’s wat niet direct in loon wordt uitbetaald. Geven en nemen dus. U heeft er overigens ook baat bij dat uw werknemer herstelt.
  Als u zich hard opstelt en hem aan de regels wilt houden, bestaat de kans dat hij dwars gaat liggen en zich ziek meldt. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat uw werknemer de ene keer in eigen tijd en de daaropvolgende keer in de baas zijn tijd naar de fysiotherapeut gaat.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen