More

  Hoogte Stagevergoeding: Richtlijnen om uw Stagevergoeding te bepalen

  Het uitbetalen van een stagevergoeding is niet verplicht. Een stagiair heeft alleen recht op een stagevergoeding als dit met hem of haar wordt overeengekomen. Een stagevergoeding is bedoeld als compensatie van de gemaakte onkosten. Het is ook mogelijk met de school af te spreken dat aan de school een stagevergoeding wordt betaald. Wat is te zeggen over de hoogte van een stagevergoeding. Een paar richtlijnen. 

  Stagevergoeding en verzekering

  Als er sprake is van een normale stagevergoeding, is de stagiair verzekerd voor de Ziektewet en de Wajong (arbeidsongeschiktheidsregeling voor jonggehandicapten). U hoeft dan als werkgever echter geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden.

  Stagevergoeding en arbeidsovereenkomst

  Bij een stagevergoeding die hoger is dan de onkosten van de stagiair kan snel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Het bedrag dat meer wordt betaald dan de feitelijke onkosten wordt dan belastbaar loon. Daarop moet de werkgever loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen inhouden.

  Hoogte stagevergoeding

  Werkt uw stagiair mee in het bedrijf dan is overigens het wel redelijk om een stagevergoeding te betalen, hoewel een stagevergoeding niet wettelijk verplicht is. Wat is een redelijk bedrag voor een stagevergoeding? De hoogte van de stagevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren;

  Factor voor hoogte stagevergoeding: Het soort stage
  Een meewerkstage waarin het gaat om het opdoen van werkervaring zal over het algemeen een hogere stagevergoeding opleveren dan een stagevergoeding in het kader van een afstudeerstage waarbij een student een onderzoek uitvoert ten behoeve van het afstuderen.

  Factor voor hoogte stagevergoeding: Het aantal uren dat uw stagiair per week aanwezig is
  Meestal moet een stagiair een dag per week naar school en kunt u ca. vier dagen per week op uw stagiair rekenen. Ook bent u verplcht uw stagiair vrij te geven voor examens en contacten met de begeleidende docuent(en). Het kan ook zijn dat uw stagiair minder dan vier dagen per week beschikbaar is. Bijvoorbeeld vanwege een bijbaantje of een bepaalde vrijetijdsbesteding (trainen voor sport). Dat heeft invloed op de hoogte van de stagevergoeding.

  Factor voor hoogte stagevergoeding: Het niveau van de opleiding
  Gaat het om een stagiair van de universitait (WO), een Hogere Beroeps Opleiding (HBO) of een Middelbare Beroeps Opleiding (MBO)? Een WO’er is vaak wat ouder dan een MBO’er. Opleidingsniveau en leeftijd hebben beide invloed op de stagevergoeding.

  Concrete bedragen voor de hoogte van een stagevergoeding

  Concrete bedragen voor de hoogte van een stagevergoeding

  Hoogte Stagevergoeding voor een VMBO-er
  De gemiddelde vergoeding voor een VMBO-er is meestal een reis- en/of onkosten vergoeding.

  Hoogte Stagevergoeding voor een MBO-er
  De gemiddelde vergoeding voor een MBO-er ligt doorgaans op en rond de € 135,- bruto per maand.

  Hoogte Stagevergoeding voor een HBO-er
  De gemiddelde vergoeding voor een HBO-er ligt tussen de € 220,- en € 260,- bruto per maand.

  Hoogte Stagevergoeding voor een WO-er
  De vergoedingen van stages op academisch niveau liggen hoger dan die van een HBO opleiding. Het gemiddelde ligt hier tussen de € 275,- en € 450,- bruto per maand.

  Stagevergoeding en schaarste

  Stagiaires die behoren tot de categorie ‘Schaars’ ontvangen in de praktijk vaak een iets hogere vergoeding dan de hiervoor genoemde bedragen.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen