More

    Omzetprognose: Hoe maakt u een gedetailleerde Omzetprognose?

    Een omzetraming of omzetprognose maken is voor bedrijven vaak een lastige klus. Want hiervoor moet u inzicht hebben in uw omzethistorie. Wat zijn uw omzetresultaten en op basis waarvan schat u uw in de toekomst te behalen omzet in? Daarvoor is een goede verdeling nodig in omzetcategorieën en per categorie in verschillende producten en/of diensten.

    Een voorbeeld

    Een voorbeeld uit de horeca van een restaurant/bar met vergaderruimte ter verduidelijking. De omzet die wordt gerealiseerd met de bar is omzetcategorie nummer een. De omzet van het restaurant vormt omzetcategorie nummer twee. Samen met extra faciliteiten die de verhuur ondersteunen, zoals een beamer, vormen de vergaderruimtes de derde omzetcategorie. Een vierde omzetcategorie is die uit sociaal-culturele activiteiten en incidentele evenementen, zoals een afhuur van het gehele bedrijf vanwege een voorlichtingsavond, een bruiloft of een bedrijfsfeest. Binnen deze omzetcategorieën zijn verschillende producten te onderscheiden. Zoals verschillende dranken en snacks voor de bar, menu’s voor het restaurant en arrangementen voor de vergaderruimtes. Pas als uw totale assortiment goed is ingedeeld in categorieën en per categorie producten en/of diensten zijn toegekend, kunt u aan de slag met uw omzetprognose. De principes uit dit voorbeeld kunt u toepassen op alle andere soorten bedrijven.

    Waarom is een gedetailleerde omzetprognose nodig?

    1. Sturen van omzet en kosten 
    De geprognostiseerde omzet wordt, als het goed is, regelmatig vergeleken met de gerealiseerde omzet. Wijken de resultaten af dan kan er eventueel worden bijgestuurd. Hetzij door de omzet te vergroten, bijvoorbeeld met speciale acties, of door de met de omzet samenhangende kosten te verminderen. Aan het einde van het boekjaar wordt de behaalde omzet samen met andere opbrengsten en kosten in de jaarrekening verantwoord. Die cijfers vinden we allemaal terug in de resultatenrekening.

    2. Onderbouwing voor de bank bij uitbreiding of nieuwbouw
    Ook bij nieuwbouw of uitbreiding van het bedrijf uit bovenstaand voorbeeld speelt de omzetprognose een belangrijke rol. Subsidiënten, banken en andere financiers zullen willen weten of er in de nieuwe accommodatie sprake is van een gezonde en realistische exploitatieopzet. De raming van de omzet is daarbij een belangrijk gegeven. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen om verschillende redenen vragen om een geschatte omzet.

    Social media

    Recente Artikelen

    Populaire Artikelen

    Gerelateerde artikelen