More

  Onbetaald verlof voor uw Werknemer: Welke bepalingen gelden voor Onbetaald Verlof?

  Onbetaald verlof komt in de praktijk nogal eens voor. Een werknemer wil bijvoorbeeld onbetaald verlof omdat hij een paar maanden wil kunnen gaan reizen. Moet u met een verzoek tot onbetaald verlof instemmen als werkgever en waarmee moet u met onbetaald verlof allemaal rekening houden?

  Onbetaald verlof en de wet

  Onbetaald verlof is niet in de wet geregeld, behalve in bijzondere situaties – te weten ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. Als sprake is van zo’n situatie, moet de werkgever in principe instemmen met de wens van de werknemer. Alleen zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen een reden zijn om het verzoek níet te honoreren.

  Onbetaald verlof: heeft uw werknemer er recht op?

  Als het om onbetaald verlof voor andere doeleinden gaat (zoals in de inleiding van het artikel het geval is), dan heeft de werknemer geen wettelijke rechten. De werkgever heeft dus niet de wettelijke verplichting het verzoek in te willigen.

  Onbetaald verlof en goed werkgeverschap

  Desalniettemin brengt het principe van goed werkgeverschap met zich mee dat u als werkgever ook in dit geval zorgvuldig met het verzoek omgaat. Zo zult u een mogelijke afwijzing goed moeten motiveren. Veelal zal het van de omstandigheden per geval afhangen of u aan het verzoek tegemoet kunt komen. Daarbij zal ook de verstandhouding tussen de werkgever en werknemer een rol spelen.

  Onbetaald verlof: waarop beroept u zich als werkgever?

  Als er met betrekking tot onbetaald verlof niets op papier staat (in het personeelshandboek, arbeidsvoorwaardenregeling of de CAO), zult u in onderling overleg met de werknemer in kwestie afspraken moeten maken.

  Gevolgen van onbetaald verlof

  Onbetaald verlof heeft niet alleen bedrijfsorganisatorische consequenties (denk aan het regelen van vervanging en de kosten daarvan), maar ook arbeidsvoorwaardelijke. Eigenlijk zou u alle arbeidsvoorwaarden langs moeten lopen om te bepalen wat er tijdens de verlofperiode mee moet gebeuren.

  Voorbeelden van gevolgen onbetaald verlof

  Mag uw werknemer zijn mobiele telefoon houden en in zijn leaseauto blijven rondrijden?

  Hoe zit het met zijn of haar arbeidsongeschiktheidsverzekering? Als daarin geen specifieke bepalingen zijn opgenomen, zal de werknemer tijdens het onbetaald verlof niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden. Advies onbetaald verlof: Tref dus maatregelen om deze verzekering tijdens het verlof te laten voortduren.

  Tenzij daarover aanvullende afspraken zijn gemaakt, zal er ook geen opbouw van het oudedagspensioen plaatsvinden. U kunt overwegen de werknemer de mogelijkheid te bieden de opbouw van het oudedagspensioen voort te zetten. De kosten daarvan komen voor rekening van de werknemer, omdat het om onbetaald verlof gaat, maar het staat het u vrij andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

  Een werknemer met onbetaald verlof heeft in geval van ziekte tijdens de verlofperiode geen recht op loondoorbetaling. Pas vanaf de eerste dag na de verlofperiode heeft de werknemer dat wettelijk recht wel weer. En mochten zich tijdens de verlofperiode ontwikkelingen voordoen waardoor de verlofganger werkloos wordt, dan heeft hij in beginsel recht op een WW-uitkering die gebaseerd is op het salaris dat hij voor het verlof ontving.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen