More

  Overuren en Overwerk? Hoe zit het met de Overwerkvergoeding?

  In de wet staat niets over de betaling en de hoogte van een overwerkvergoeding. Meestal wordt in een cao of in de arbeidsovereenkomst bepaald of en hoeveel bij overwerk moet worden betaald. Ook kan een tijd-voor-tijdregeling van toepassing zijn (compensatie van overgewerkte tijd met vrije tijd) of een combinatie van tijd-voor-tijd- en een overwerkvergoeding.

  Wanneer Overwerk?

  Van overwerk is sprake wanneer uw werknemer incidenteel meer moet werken dan in het normale werkrooster gebruikelijk is. Hoeveel uren deze maximaal mag werken is wettelijk bepaald (zie de arbeidstijdenwet).

  Uw werknemer moet, binnen redelijke grenzen, bereid zijn om incidenteel over te werken. Indien u als werkgever van uw werknemer verlangt dat deze in een week meer dan 54 uur werkt (overwerk), dan mag deze dit weigeren. Overwerk waar de 54 uur per week wordt overschreden mag alleen in overleg. Binnen een week mag in ieder geval niet meer dan 60 uur gewerkt worden. Wanneer het overwerk structureel ingeroosterd wordt, dan is er geen sprake meer van overwerk maar een probleem met de bezetting bij de werkgever. Overwerk moet incidenteel blijven.

  Overwerk en Cao

  In de meeste cao’s zijn afspraken gemaakt voor een extra vergoeding bij overwerk. Deze extra vergoeding hoeft pas betaald te worden wanneer meer gewerkt wordt dan een fulltime werkweek. Voor een werknemer die in deeltijd werkt, geldt ook dat hij pas eventuele overwerktoeslag ontvangt als zijn aantal uren boven dat van een fulltimer uitkomen.

  Voorbeeld Overwerk:

  Iemand die normaal 28 uur per week werkt, moet deze week 34 uur werken. Een fulltimer werkt in dit bedrijf 38 uur. De werkgever moet wel de extra uren uitbetalen, maar hoeft geen toeslag te betalen.

  Parttimer en overuren

  Als een parttimer meer uren werkt dan is afgesproken, maakt hij geen overuren. Hij moet dan wel de meeruren betaald krijgen, maar de werkgever is geen extra vergoeding verschuldigd. In de meeste cao’s is geregeld dat er pas sprake is van overwerk als de werknemer meer uren werkt dan de normale arbeidsduur voor fulltimers. In dat geval geldt de overwerkregeling van fulltimers, ook als er geen cao van toepassing is.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen