More

  Over Goodwill – Fiscale aspecten van goodwill

  In de economisch betere periode die inmiddels achter ons ligt hebben tal van ondernemers overnames gedaan en vaak stevige bedragen aan goodwill betaald. Fiscaal werd die goodwill opgenomen op de fiscale balans. In de jaren daarna (meestal een periode van vijf jaar, al kwamen in andere branches langere periodes voor) werd de gekochte goodwill vervolgens ten laste van het resultaat afgeschreven.

  Waardering goodwill

  Met de invoering van het wetsvoorstel ‘Werken aan winst’ werd het ingaande 2007 als gevolg van art. 3.30 Wet IB 2001 verplicht om voor goodwill een minimale afschrijvingsperiode van tien jaren te hanteren. Dat was ook het geval als de overname had plaatsgevonden vóór 2007. In dat geval diende het nog aan goodwill openstaande bedrag uitgesmeerd te worden de nog resterende periode uitgaande van een totale afschrijvingsduur van 10 jaar. Dat leidt dus tot een langere periode met een betrekkelijk lage afschrijving.

  De economisch gunstige jaren liggen achter ons en nu het niet goed gaat met de economie kan blijken dat u voor een gekocht bedrijf teveel heeft betaald. Afwaardering van goodwill op lagere bedrijfswaarde is echter toegestaan (mits duurzame waardedaling), hiermee kunt u goodwill sneller ten laste van uw winst brengen. Vraag uw accountant of belastingadviseur hoe u dit het best kunt aanpakken.

  Let op!

  Als u een overname had verricht door de koop van aandelen kwam de betaalde goodwill niet afzonderlijk op uw balans terecht, maar vormde deze onderdeel van de prijs van het gekochte aandelenpakket. Afschrijving op aandelen (of op de daarvan deel uitmakende goodwill) was en is fiscaal niet mogelijk.

  U kunt dit alleen toepassen als de winstgevendheid van de gekochte goodwill tegenvalt. U komt hier achter door de berekening van destijds te actualiseren met de huidige informatie.

  Belastingtip overname

  Als u een bedrijf koopt is het wellicht te overwegen om meer waarde toe te rekenen aan goodwill in plaats van aan het bedrijfspand. Goodwill kunt u wellicht sneller afschrijven dan een bedrijfspand. Daarnaast kan dit – binnen de juiste marges – een besparing aan overdrachtsbelasting opleveren.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen