Home Financiën Zo maakt u een exploitatiebegroting

Zo maakt u een exploitatiebegroting

0
Zo maakt u een exploitatiebegroting

Uw exploitatiebegroting: Hoe verwacht u dat uw toekomstige winst- en verliesrekening eruit zal gaan zien? Om de winstgevendheid van uw bestaande en/of nieuwe bedrijfsactiviteiten te berekenen, moet u een exploitatiebegroting opstellen. Een exploitatiebegroting geeft u zicht op de grootte van de verschillende baten en lasten die bepalend zijn voor de winst van uw bedrijf.

• Wat is de te verwachten omzet?
• Wat zijn de kosten die daarvoor moeten worden berekend?
• Hoeveel geld blijft over voor ondernemersloon (bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof)), aflossingen en investeringen?

Opbouw

De opbouw van een exploitatiebegroting is gelijk aan die van uw winst- en verliesrekening. Een exploitatiebegroting baseert u onder meer op de volgende gegevens:

• Uw exploitatiecijfers van het afgelopen boekjaar;
• Uw winstverwachting of uw noodzakelijk te behalen winst (in dat geval is eerder sprake van een exploitatiebudget);
• Uw omzetverwachting per productgroep op basis van uw verkoopinformatie;
• Informatie over prijsstijgingen;
• Het afwegen van noodzakelijke kosten en niet-noodzakelijke kosten;
• Noodzakelijke en niet-noodzakelijke investeringen en de hieruit voortvloeiende afschrijvingen die zijn vermeld in uw investeringsplan;
• Financieringskosten vermeld in uw financieringsplan, waarbij de hoogte van de rentestand een belangrijke rol speelt.

U maakt uw exploitatiebegroting in drie stappen:

Stap 1
Hoeveel gaat uw bruto winst ongeveer bedragen?

Uw te behalen bruto winst bepaalt u door van uw omzet de inkoopwaarde van uw omzet af te trekken.

Stap 2
Hoeveel zullen uw bedrijfskosten bedragen?

Belangrijkste elementen die uw totale bedrijfskosten bepalen zijn:
• Personeelskosten;
• Huisvestingskosten;
• Verkoopkosten;
• Kantoorkosten;
• Algemene kosten;
• Afschrijvingskosten;
• Financiële baten en lasten.

Stap 3
Bepaal op basis van de uitkomsten van stap 1 en 2 uw geschatte bedrijfsresultaat vóór belastingen

Uw netto winst schat u door uw brutowinst (stap 1) te verminderen met uw bedrijfskosten (stap 2)