More

  Zo maakt u een exploitatiebegroting

  Uw exploitatiebegroting: Hoe verwacht u dat uw toekomstige winst- en verliesrekening eruit zal gaan zien? Om de winstgevendheid van uw bestaande en/of nieuwe bedrijfsactiviteiten te berekenen, moet u een exploitatiebegroting opstellen. Een exploitatiebegroting geeft u zicht op de grootte van de verschillende baten en lasten die bepalend zijn voor de winst van uw bedrijf.

  • Wat is de te verwachten omzet?
  • Wat zijn de kosten die daarvoor moeten worden berekend?
  • Hoeveel geld blijft over voor ondernemersloon (bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof)), aflossingen en investeringen?

  Opbouw

  De opbouw van een exploitatiebegroting is gelijk aan die van uw winst- en verliesrekening. Een exploitatiebegroting baseert u onder meer op de volgende gegevens:

  • Uw exploitatiecijfers van het afgelopen boekjaar;
  • Uw winstverwachting of uw noodzakelijk te behalen winst (in dat geval is eerder sprake van een exploitatiebudget);
  • Uw omzetverwachting per productgroep op basis van uw verkoopinformatie;
  • Informatie over prijsstijgingen;
  • Het afwegen van noodzakelijke kosten en niet-noodzakelijke kosten;
  • Noodzakelijke en niet-noodzakelijke investeringen en de hieruit voortvloeiende afschrijvingen die zijn vermeld in uw investeringsplan;
  • Financieringskosten vermeld in uw financieringsplan, waarbij de hoogte van de rentestand een belangrijke rol speelt.

  U maakt uw exploitatiebegroting in drie stappen:

  Stap 1
  Hoeveel gaat uw bruto winst ongeveer bedragen?

  Uw te behalen bruto winst bepaalt u door van uw omzet de inkoopwaarde van uw omzet af te trekken.

  Stap 2
  Hoeveel zullen uw bedrijfskosten bedragen?

  Belangrijkste elementen die uw totale bedrijfskosten bepalen zijn:
  • Personeelskosten;
  • Huisvestingskosten;
  • Verkoopkosten;
  • Kantoorkosten;
  • Algemene kosten;
  • Afschrijvingskosten;
  • Financiële baten en lasten.

  Stap 3
  Bepaal op basis van de uitkomsten van stap 1 en 2 uw geschatte bedrijfsresultaat vóór belastingen

  Uw netto winst schat u door uw brutowinst (stap 1) te verminderen met uw bedrijfskosten (stap 2)

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen