More

  Ruzie op het werk? Wat te doen als werkgever?

  Hoeveel werkgevers zitten er niet mee: een dreigende ruzie op het werk met een van de werknemers. Er is sprake van een ruzie op het werk als er minimaal twee personen op het werk zijn, waarvan er tenminste één vindt dat de andere persoon hem/haar dwarsboomt of treitert. Vaak is een ruzie op het werk een probleem tussen werknemer en een werkgever of leidinggevende. Maar er kunnen ook Ruzies op het Werken ontstaan tussen collega’s onderling. Een ruzie op het werk kan zodanig uit de hand lopen dat de werknemer er ziek van wordt en allerlei lichamelijke of psychische klachten krijgt. In veel gevallen wordt er bij een ruzie op het werk dan ziek gemeld. Hoe pak je als werkgever een ruzie op het werk effectief aan?

  Probeer ruzie op het werk op te lossen

  Beter voor zowel de werknemer als de werkgever is om te trachten ruzie op het werk op te lossen. Vaak kan bij een ruzie op het werk via een mediator arbeidsrecht een positief resultaat geboekt worden. Een neutrale derde staat verder af van de zaak en laat beide partijen hun visie geven op het conflict.
  Bij de start van de mediation wordt meestal al heel snel duidelijk of werkhervatting bij dezelfde werkgever nog een optie is of dat er beter naar ander werk omgezien kan worden.

  Zoek bij ruzie op het werk naar een win-win oplossing

  Dit biedt zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer diverse voordelen wanneer er sprake is van een ruzie op het werk. De werkgever bespaart kosten en de arbeidsverhoudingen zullen verbeterd zijn ook voor de andere collega’s binnen het bedrijf. De werknemer kan zijn of haar baan behouden en heeft zekerheid. Psychisch en lichamelijk zal dit ook een positief effect hebben op de gezondheid van de werknemer.

  Stel vast wat er precies aan de hand is bij de ruzie op het werk

  Zodra er sprake is van een ruzie op het werk is het van belang vast te stellen wat er precies bij de ruzie op het werk aan de hand is. Een eerste uitdaging daarbij is te vinden in de bestrijding dan wel het voorkomen van verzuim. Indien er bij een ruzie op het werk sprake is van een ziekmelding is het verstandig de bedrijfsarts op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk binnen een week, een beoordeling te laten doen naar de mogelijkheden en eventuele beperkingen ten aanzien van het kunnen verrichten van arbeid. Van belang is het in deze fase dat alle partijen op de hoogte worden gebracht van de rechten en plichten. Verder geldt ook hier dat mede vanwege de ruzie op het werk dossiervorming voor alle partijen essentieel is.

  De rol van de bedrijfsarts bij ruzie op het werk 

  De medewerker heeft het recht om met een bedrijfsarts te overleggen over zijn of haar situatie vanwege een ruzie op het werk. Zorg hierbij voor een goede voorbereiding van de arts. Geef de benodigde informatie over de medewerker en hetgeen er speelt en gespeeld heeft rond de ruzie op het werk. Meld dat er sprake is van een ruzie op het werk en geef de actie die tot nu toe zijn ondernomen aan. Stel gerichte vragen aan de arts. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Is er sprake van een ziekte die het verzuim rechtvaardigt?
  • Kan de ruzie op het werk in deze fase van ziekte worden opgelost?
  • Kunnen werknemer en werkgever de ruzie op het werk zelf oplossen?
  • Heeft mediation toegevoegde waarde voor het oplossen van de ruzie op het werk?

  Een Arbo Arts is geen bemiddelaar bij een ruzie op het werk

  Alleen met gerichte vragen over een ruzie op het werk volgt een gericht antwoord. Alleen met antwoorden kan je het probleem van een ruzie op het werk voor beide partijen oplossen. Belangrijk is dat u zich realiseert dat de bedrijfsarts geen oplossing op zich is. Integendeel medicaliseren is een groot risico van het bij de bedrijfsarts neerleggen van het probleem van een ruzie op het werk. Juist om deze reden van de positie van onafhankelijkheid moet de bedrijfsarts geen bemiddelaar willen zijn. 

  Evaluatie na oplossing ruzie op het werk

  Het is altijd van belang om een proces achteraf te beschouwen. Bij een ruzie op het werk geldt dat des te meer. Door terug te kijken leert u de signalen van een ruzie op het werk eerder te herkennen. Verder kunt u het handelen rond het oplossen van en ruzie op het werk analyseren. Onderdeel van deze evaluatie dient altijd een overleg te zijn met de betrokken (externe) partijen. Niet alleen geldt ook voor hen het lerend moment, maar met de terugkoppeling wordt bijvoorbeeld ten aanzien van de bedrijfsarts ook bereikt dat deze bij een eventueel vervolgcontact de achtergrond van een medewerker beter begrijpt. Dit komt de begeleiding en daarmee de reïntegratie van de partijen die bij een ruzie op het werk zijn betrokken ten goede.

  Samenvattend

  Ga op een constructieve manier met ruzie op het werk om.
  Ga een open gesprek aan, waarin gezocht wordt naar oplossingen die beide partijen tevreden stellen.
  Zorg bij hoog opgelopen emoties voor rust, neem even afstand.
  Neem iemand mee naar een gesprek om de rust te bewaren en om mee te helpen naar het zoeken van oplossingen. Bijvoorbeeld de contactpersoon van de bond binnen uw bedrijf.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen