More

  Kostenmaatschap: Samenwerken via Kostenmaatschap kent zowel voordelen als nadelen

  De rechtsvorm ‘kostenmaatschap’ wordt vaak gehanteerd om gemeenschappelijke kosten onderling te verdelen.  Onder maatschap wordt verstaan ‘een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen’.

  Kostenmaatschap: niet maatschap volgens de definitie

  Wanneer partijen de maatschap uitsluitend gebruiken voor het verdelen van gemaakte kosten, wordt niet aan de definitie voldaan. Van een oogmerk om het ontstane voordeel uit de gemeenschap te verdelen is dan namelijk geen sprake. De maatschap wordt in dat geval oneigenlijk gebruikt. Dat verhindert niet dat de (verwarrende) term ‘kostenmaatschap’ in de praktijk nog wel eens voorkomt.

  In het kort: waar draait het om in een kostenmaatschap

  Als het gaat om een ‘kostenmaatschap’, wordt daarmee aangegeven op welke manier partners met elkaar samenwerken. Het gaat bij een kostenmaatschap om een samenwerkingsvorm waarbij partners afspraken maken over het delen van de kosten. Bijvoorbeeld de kosten van verzekeringen, de huur van een kantoorpand en marketingkosten. Bij een kostenmaatschap worden afspraken gemaakt over onder meer de besluitvorming, het verdelen van baten en lasten en het toe- en uittreden van maten, of vennoten. 

  Kostenmaatschap en het nut ervan

  Bij een kostenmaatschap behoudt iedere  partner zijn eigen klanten. Bij een kostenmaatschap treedt u wel onder één naam naar buiten. Op deze manier komt een kostenmaatschap als een compleet bedrijf over. Een kostenmaatschap is vooral handig voor het binnenhalen van grotere opdrachten.

  Nadelen van een kostenmaatschap

  Een kostenmaatschap heeft helaas ook een aantal nadelen. Als een van de partners van de kostenmaatschap ervoor zorgt dat het helemaal fout gaat met de kostenmaatschap, dan hebben de overige partners van zo’n kostenmaatschap daar natuurlijk last van. En binnen een kostenmaatschap is iedere partner hoofdelijk aansprakelijk voor schulden die andere partners uit naam van de maatschap aangaan.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen