More

  Bedrijfsresultaat: Wat moet u weten over uw Bedrijfsresultaat?

  Het bedrijfsresultaat is wat er overblijft wanneer de bedrijfskosten van de netto omzet afgetrokken worden. Het bedrijfsresultaat is dus het bedrag dat overblijft na aftrek van alle voorgaande kosten. Een belangrijk getal, omdat het voor banken en andere financiers aangeeft wat er aan geld beschikbaar is voor het betalen van rente en aflossingen.

  Berekening bedrijfsresultaat

  Voor de berekening van het bedrijfsresultaat wordt eerst de netto omzet bepaald. De netto omzet is de bruto omzet minus de teruggenomen goederen, de schadevergoedingen aan afnemers voor slechte producten en de betalingskortingen aan afnemers voor contante betaling. De bedrijfskosten zijn al die kosten die nodig zijn om de afgeleverde verkochte goederen te maken, plus de overhead, de algemene kosten van de bedrijfsvoering.

  Andere termen Bedrijfsresultaat

  Andere termen voor het bedrijfsresultaat zijn bedrijfswinst, exploitatieresultaat en ondernemingswinst

  Nettoresultaat en belastingen

  Het komt nog wel eens voor dat een ondernemer vergeet dat hij (of zij) belasting moet betalen over de winst. Voor de duidelijkheid: Over het bedrijfsresultaat moet nog belasting worden betaald. Daarna volgt het nettoresultaat. Dat is het resultaat na belastingen en privé-opnamen. Dit nettoresultaat verhuist naar de post ‘eigen vermogen’ op de balans.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen