More

  De Advertorial: wat moet u weten over een Advertiorial

  Een advertorial is een soort advertentie in een blad of een krant die niet direct als zodanig door lezers wordt herkend. De redactionele opmaak ligt in lijn met die van het tijdschrift waarin de betreffende advertorial wordt geplaatst. Het gaat altijd om een commerciële boodschap met een redactionele uitstraling. Een adverteerder betaalt er echter altijd wel voor. Samenvattend gaat het om een advertentie met een informatief karakter, waarbij de afzender de adverteerder blijft.

  Effectiviteit

  Een advertorial wordt verondersteld een grotere reclame-effectiviteit te hebben dan een ‘gewone’ advertentie omdat er een redactionele bijdrage aan is geleverd. In een tekst van een advertorial kan meer productinformatie worden gegeven. Daarbij lijkt het alsof het betreffende tijdschrift de afzender is. In een gewone advertentie kan natuurlijk ook veel informatie worden gezet over het product. Het belangrijkste verschil met een advertorial is echter dat het lijkt alsof het geschreven is door de redactie van het blad. Lezers krijgen daardoor een positiever beeld van de producten die worden beschreven.

  Als gevolg hiervan zijn de intenties om de desbetreffende producten te kopen na het lezen van een advertorial wellicht sterker dan na het lezen van de ‘gewone’ advertentie. Verder heeft de ontvanger meer vertrouwen in een advertorial omdat deze veronderstelt dat de bron van de betreffende advertorial de redactie van het tijdschift zelf is.

  Kenmerken

  Een advertorial voldoet aan verschillende kenmerken. De volgende kenmerken zijn hierbij van belang:

  Kenmerk 1
  De aanduiding ‘advertorial’

  Er dient altijd duidelijk een aanduiding boven te staan die aangeeft dat het om een advertorial gaat. Bijvoorbeeld de aanduiding ‘advertentie’ of de aanduiding ‘advertorial’.


  Kenmerk 2
  Het gebruik van een vergelijkbaar lettertype

  Over het algemeen zal voor een advertorial niet hetzelfde maar wel een vergelijkbaar lettertype worden gebruikt als in het blad zelf.


  Kenmerk 3
  Een advertorial wordt door de uitgever opgemaakt


  Een advertorial wordt veelal opgemaakt door de redactie van het betreffende tijdschrift. Dit gebeurt doorgaans met informatie van en in overleg met de adverteerder. Uitgevers hanteren hiervoor meestal strikte regels.

  Dit is voor u als adverteerder wellicht een nadeel omdat hiermee de creatieve vormgeving uit handen wordt gegeven. U mag als adverteerder alleen de tekst voor de advertorial aangeven.

  Daar staat echter als voordeel tegenover dat een advertorial wordt opgemaakt in een herkenbare redactionele vorm en op die manier meelift op de autoriteit van het blad.

  Dit verklaart dan ook gelijk het feit dat de stijl van advertorials vrijwel altijd hetzelfde is als dat van het tijdschrift en dat het te maken heeft met de in het blad behandelde onderwerpen. De lezers kunnen alleen iets met de in de advertorial gegeven informatie als deze aansluit op de voor de lezersdoelgroep geschreven onderwerpen in het blad.

  Een in de vorm van een recensie geschreven advertentie voor een cd zal bijvoorbeeld beter tot zijn recht komen in een muziekblad dan in de Libelle. De lezers van zo’n muziekblad kunnen namelijk iets met de gegeven informatie, waardoor de advertentie meer effect zal hebben. Dit in tegenstelling tot de meeste Libelle-lezeressen, die waarschijnlijk meer belangstelling zullen tonen voor een advertorial van een beautycentrum.

  Keuze

  Het blijft echter voor u als adverteerder gissen naar de beste manier om uw publiek te benaderen als u moet kiezen tussen een advertentie en een advertorial. Ondanks alle onderzoek dat inmiddels naar de effectiviteit van reclame is gedaan, wordt het begrip ‘effectiviteit’ nog steeds gezien als ‘ongrijpbaar’. De effectiviteit van reclame hangt immers in sterke mate af van de inhoud van de boodschap die wordt verspreid, de gekozen media en de gekozen doelgroep van ontvangers.

  Kosten

  Over de kosten van een advertorial is in het algemeen weinig te zeggen. Vaak vormt een advertorial of een redactioneel artikel over een door de adverteerder gewenst onderwerp een onderdeel van gemaakte afspraken tussen uitgever en adverteerder. Ze komen dan overeen om een bepaalde advertentieruimte in een blad te kopen in ruil voor redactionele aandacht. In de vakbladenbranche zien we vaak dat advertorial-achtige uitingen geplaatst worden door de uitgever in ruil voor het plaatsen van een advertentie. Dit gebeurt veelvuldig in de vakbladenbranche.

  In de publieksbladenmarkt gelden verschillende tarieven. Als stelregel geldt dat u bij een advertorial de kosten voor een hele pagina (full colour) moet betalen. Daarbovenop betaalt u nog een bepaald bedrag voor de redactionele handlingskosten die worden gemaakt doordat de redactie ermee bezig is en de adverteerder zelf geen advertentiemateriaal aan levert. Dit wordt verzorgd door de uitgever.

  Kosten

  Andere uitingsvormen

  Behalve de advertorial zijn er ook nog andere advertentievormen die sterk lijken op een advertorial. Het zijn advertentievormen die vaak als een bundeling van verschillende advertorials rond een bepaald thema worden uitgegeven. Het betreffende thema staat dan bij de uitgave centraal, waarbij de adverteerders met hun product op dit thema aansluiten.

  Magazine-special : In samenwerking met de redactie van een blad wordt een magazine-special gemaakt waarin de producten van een adverteerder onder de aandacht worden gebracht.

  Voorbeelden van dergelijke specials zijn:
  • Friesche Vlag receptenboekje bij het blad Tip Culinair;
  • Nivea Take Care Magazine bij het vrouwenblad Libelle.


  Bedrijven die op een geloofwaardige en informatieve manier willen communiceren met hun doelgroep maken vaak gebruik van dit soort magazines.

  Promotie- of shoppingpagina’s: Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenoemde promotie- of shoppingpagina’s. Dit zijn speciale pagina’s in de publieksbladen waarop een aantal adverteerders iets nieuws over een betreffend product kunnen melden in de vorm van een klein stukje redactie met een foto. Dergelijke plaatsingen kosten minder ruimte (ongeveer een kwart deel van een hele pagina full colour) dan een gewone advertentie en dus ook minder geld. Een nadeel is echter dat u uw commerciële aandacht deelt met drie tot vijf andere adverteerders.

  Deze vorm van communicatie is te overwegen wanneer u niet over voldoende budget beschikt om in bekende bladen te adverteren. Als alternatief kunt u in dat geval in het kort uw product onder de aandacht brengen tegen relatief lage kosten (ongeveer een vierde deel van de normale kosten van een paginagrote advertentie). U maakt daarbij gebruik van het bereik van een promotiepagina. U bereikt mensen die in een bepaald thema zijn geïnteresseerd via een medium dat een bepaalde autoriteit bezit.

  Vermelding van bedrijfsnamen bij artikelen

  In de veranderde relatie tussen redactie en commercie zien we tegenwoordig ook vormen van redactionele aandacht die niet direct betaald worden. Ze worden met de adverteerder vaak afgesproken als een vorm van wisselgeld bij het plaatsen van advertenties. Bedenk dat deze vorm van adverteren niet voor alle adverteerders bereikbaar is. Grote adverteerders die beschikken over een reclamebudget van enkele miljoenen guldens lopen vaak tegen een bepaald maximum aan waarvoor ze korting kunnen verkrijgen. In zo’n geval wordt (in plaats van harde procentuele korting op de plaatsingskosten) afgesproken dat er redactionele aandacht wordt gegeven in het blad.

  Voorbeeld

  Als er in een culinair blad een Oosters recept wordt beschreven, is het mogelijk dat daarbij de naam van Conimex op een of andere wijze wordt vermeld. Uiteraard zal de redactie blijven waken over dergelijke vormen van vervaging. Immers, hun objectiviteit staat met dit soort vermeldingen op het spel. z

  Free publicity

  Behalve het plaatsen van een advertorial of een redactioneel stukje met een foto is het altijd aan te bevelen om free publicity te genereren in bladen die uw doelgroep leest. (Vrije publiciteit waarbij uw bedrijf en/of uw persoon worden vermeld). Meestal gaat het daarbij om uw bedrijf. Soms kan het ook gaan om u als persoon, waarbij u als adviseur iets beweert of uitlegt in een tijdschrift of krant. De lezers zijn geïnteresseerd in nieuws. Diverse bladen hebben voor verschillende onderwerpen nieuwsrubrieken opgenomen en ontvangen graag persberichten om hun bladen mee te vullen.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen