More

  Voorbeeld Verkoopbrief voor de juiste schrijfstijl

  Het taalgebruik en de stijl van de tekst van uw verkoopbrief moeten niet alleen goed aansluiten bij de belevingswereld van uw doelgroep. Uw verkoopbrief is een afspiegeling van de kwaliteit van uw bedrijf. Wilt u als bedrijf ambtelijk overkomen? Dan schrijft u in ambtelijke taal. Wilt u overkomen als een vlot en eigentijds bedrijf? Zorg ervoor dat de stijl van uw verkoopbrief hiermee overeenkomt. Hierna een paar elementen uit een voorbeeld verkoopbrief die belangrijk zijn en gaan over de schrijfstijl van een verkoopbrief.

  Niveau Verkoopbrief

  Elke verkoopbrief moet natuurlijk een bepaald minimaal niveau hebben. Dat wil zeggen: geen spelfouten, geen taalfouten, goed opgebouwde zinnen en logisch op elkaar volgende zinnen. Wilt u als bedrijf bijvoorbeeld vlot en eigentijds overkomen, vermijd dan passieve zinnen. Gebruik bij voorkeur actieve zinnen, geschreven in de tegenwoordige tijd. Actief taalgebruik zet eerder aan tot actie. Bij actief taalgebruik krijgen lezers sneller een beeld. Zie hiervoor de onderdelen uit een voorbeeld verkoopbrief zoals hierna weergegeven.

  Onderdeel uit voorbeeld verkoopbrief: actief taalgebruik

  ‘Toonaangevende bedrijven als X en Y gebruiken ons product al naar volle tevredenheid’

  is beter dan

  ‘Ons product wordt reeds naar volle tevredenheid gebruikt door …’.

  Zorg er verder voor dat de inhoud van uw verkoopbrief concreet is.  

  Onderdeel uit voorbeeld Verkoopbrief: schrijf zo concreet mogelijk

  U kunt beter schrijven:

  ‘Uw stookkosten gaan twintig procent omlaag als u deze verwarmingsketel aanschaft’

  dan

  ‘uw stookkosten gaan flink omlaag bij aanschaf van deze ketel’.

  Kom in uw verkoopbrief als het even kan met onderzoekcijfers die uw bewerking onderbouwen.

  Positief formuleren in uw verkoopbrief

  Formuleer uw zinnen altijd positief. Bij negatief geformuleerde zinnen krijgen lezers geen beeld. U geeft immers aan wat iets niet is, in plaats van wat iets wel is.

  Onderdeel uit voorbeeld Verkoopbrief: positief formuleren

  Liever niet:

  ‘Na 31 oktober van dit jaar kunt u geen gebruik meer maken van ons aanbod’

  Beter: ‘De hele maand oktober kunt u gebruik maken van ons aanbod’.

  Nog een paar vuistregels voor een sterke verkoopbrief

  – Vermijd storende elementen zoals bij voorbeeld woordspelingen, clichés, grappen en grapjes, superlatieven, stopwoorden, vakjargon en overbodige informatie. Onthoud goed dat in de verkoopbrief de taal een middel is en geen doel. Een middel om te verkopen.

  – Zorg voor eenvoudig taalgebruik. Voorbeeld: ‘Wij bieden u aan’ is beter dan ‘Wij doen u een aanbod’. 

  – Zorg ervoor dat u de aandacht van de lezer trekt. Bijvoorbeeld met een leuk voorval of een bepaalde anekdote. 

  – Praat in uw verkoopbrief mét mensen, niet tegen ze (geen monoloog van woorden maar interactie. Schrijf alsof u met mensen in gesprek bent. 

  – Zorg voor korte zinnen die gemakkelijk lezen. Veel mensen lezen niet echt maar ‘scannen’ een brieftekst. Zinnen met en lengte tot 25 woorden zijn nog relatief snel te bevatten. Met langere zinnen wordt het lastig totdat een zin zo lang wordt dat deze bijna iet meer is te volgen. Een paar keer lezen is nodig om te begrijpen wat er staat.

  – Wissel korte zinnen af met langere zinnen. Dat leest het prettigst vanwege de ritmiek die ontstaat in de tekst. Alsof de tekst tot leven komt’.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen