More

  Dit moet je weten over het hebben van een conformiteitsverklaring

  Ben je de maker van een product of verkoop je producten op de Europese markt? Op een gegeven moment zul je je dan kunnen realiseren dat het hebben van een conformiteitsverklaring verplicht is. Er bestaat nog weleens wat onduidelijkheid over de conformiteitsverklaring. Daarom hebben we in deze blog een aantal belangrijke feiten over deze verklaring op een rij gezet zodat ook jij binnenkort kunt beschikken over een rechtsconforme conformiteitsverklaring.

  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

  Een ander woord voor conformiteitsverklaring is een EG verklaring van overeenstemming, CE certificaat of EU verklaring van overeenstemming. Het is een document dat wordt ondertekend door de fabrikant en betekent dat hij of zij verklaart dat het product aan de productveiligheidswetgeving binnen Europa voldoet. Door een conformiteitsverklaring te ondertekenen neemt een fabrikant (of importeur) de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het product in kwestie. 

  Wettelijk verplicht

  Het hebben van een conformiteitsverklaring is wettelijk verplicht voor producten die binnen een CE markering vallen. Het kan onderdeel zijn van het technisch dossier van het product, of bij het product geleverd worden. Onthoud wel dat de totstandkoming van een conformiteitsverklaring niet hetzelfde is als het proces om een CE-markering voor je product te verkrijgen. Het opstellen van een conformiteitsverklaring is namelijk de laatste stap van het CE-markeringsproces.

  Betrouwbaar product

  Naast dat het verplicht is om een CE-markering en conformiteitsverklaring bij je product te leveren, zul je er als producent of importeur ook je voordeel uit kunnen halen. Een correct opgestelde conformiteitsverklaring en een CE-markering laten namelijk aan kopers, gebruikers en marktbewakingsautoriteiten zien dat jouw product voldoet aan de relevante Europese richtlijnen en dus een betrouwbaar product is. De conformiteitsverklaring laat namelijk zien dat alle stappen om tot een CE-markering te komen gevolgd zijn. Online platformen zoals Amazon en bol.com verplichten vaak om de conformiteitsverklaring te uploaden. Kun je deze niet verstrekken of bevat deze fouten, dan heb je kans dat je je product niet via hun platform mag verkopen.

  Verschillende richtlijnen

  Zoals gezegd hebben producten die binnen een CE-markering vallen een conformiteitsverklaring nodig. Dit gaat om veel verschillende productgroepen, zoals constructieproducten (hier wordt gesproken van een prestatieverklaring in plaats van een conformiteietsverklaring), gastoestellen, liften, machines en bijvoorbeeld speelgoed. Binnen de CE-markering zullen per product specifieke eisen vallen, maar over het algemeen zal de conformiteitsverklaring een aantal zaken sowieso bevatten. In de conformiteitsverklaring staan bijvoorbeeld de volledige (adres)gegevens van de fabrikant, een serienummer, de verantwoordelijkheidsverklaring, de handtekening van de fabrikant en de datum van ondertekenen. Wel kunnen er aan deze zaken nog specifieke eisen per productgroep zitten. 

  Handelsverkeer

  Wil je dus een product verhandelen waarbij een conformiteitsverklaring is vereist? Dan zul je in het bezit moeten komen van een rechtsconform exemplaar. Zo lang je dit niet hebt, is het wettelijk niet toegestaan om je product in het handelsverkeer op de Europese markt te brengen. Twijfel je of je in het bezit bent van een juiste conformiteitsverklaring? Vraag dan eens na bij een professional of je alle stappen juist hebt doorlopen.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen