More

  Houd de brutomarge van uw producten in de gaten

  Als de term ‘marge’ wordt gebruikt, gaat het om een bedrag aan te duiden dat staat voor het bruto omzetresultaat.

  De bruto-omzet is de behaalde omzet minus de kostprijs van de verkochte goederen.

  De brutomarge geeft inzicht in het feit of uw bedrijf in staat is om prijsdalingen op te vangen. Deze term wordt vooral gebruikt om bedrijven uit dezelfde bedrijfstak met elkaar te vergelijken.

  Als over ‘marge’ wordt gesproken als een percentage, dan betreft het een percentage van de omzet (verkopen) en wel hoeveel procent van de omzet ‘winst’ is. Let op: het gaat hier om brutowinst, want uit het verkoopresultaat moeten de indirecte kosten nog worden gedekt. Tel de inkoopwaarde van de omzet en de kosten van uitbesteed werk bij elkaar op en trek het totaal af van de omzet

  Uit de brutomarge moeten nog alle indirecte kosten betaald worden, zoals loonkosten, overhead, rente en huur. Daalt de brutomarge, dan daalt per direct de winst met dezelfde cijfers. De brutomarge komt nog weleens onder druk te staan als verkopers te veel korting geven of de inkoper miskleunt. Ook dalende verkoopprijzen en een inkoop die daarop niet is aangepast, veroorzaken dalende brutomarges. Een stijging van de brutomarge op zich zegt weinig. Als de indirecte kosten even hard of harder stijgen, blijft het resultaat gelijk of daalt het. Blijft alles gelijk en stijgt slechts de brutomarge, dan stijgt de winst met hetzelfde bedrag.

  Maatregelen bij een te lage brutomarge

  Elke bedrijfstak heeft zijn eigen gemiddelde. Bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel zijn voor heel veel branches factsheets te vinden waarin onder andere de gemiddelde brutomarge staat. Wat te doen als de brutomarge onderuit gaat? De oplossing van veel bedrijven op dit moment is kosten snijden of de omzet verhogen bij gelijkblijvende of zelfs dalende kosten. Een andere mogelijkheid is om alle producten/productgroepen op een rij te zetten en te berekenen waar u nu precies geld verdient en waar minder of zelfs helemaal niet.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen