Home Financiën Personeelskosten: waaruit bestaan die?

Personeelskosten: waaruit bestaan die?

0
Personeelskosten: waaruit bestaan die?

U wilt als werkgever graag weten welke kosten u kwijt bent vanwege de personeelskosten. Personeelskosten bestaan niet alleen uit loonkosten. Personeel kost meer dan alleen het salaris. De loonkosten voor een werkgever liggen ongeveer dertig procent hoger dan het brutoloon van de werknemer. De totale personeelskosten bestaan uit directe loonkosten, indirecte loonkosten en verplichte premies en bijdragen.

Onderdeel Personeelskosten: Directe loonkosten

Directe loonkosten zijn salarissen, vakantiegeld, winstuitkeringen en provisies. Iedere werknemer heeft recht op ten minste het wettelijk minimum(jeugd)loon. Daarnaast moet u onderzoeken of er een algemeen verbindende CAO voor uw bedrijfstak bestaat. Zo ja, dan geldt deze ook voor uw werknemers.

Onderdeel Personeelskosten: Indirecte loonkosten

Indirecte loonkosten zijn onder andere pensioen, reis- en onkostenvergoedingen, auto’s en opleidingen.

Onderdeel Personeelskosten: Verplichte premies en bijdragen

Bovenop deze kosten betaalt u ook de verplichte werkgeverspremies voor sociale verzekeringswetten en bijdragen aan collectieve verzekeringen.