More

  Wanneer recht op een Onregelmatigheidstoeslag?

  Een werknemer krijgt ORT (onregelmatigheidstoeslag) als hij bijvoorbeeld in ploegendienst moet werken waarbij de diensten steeds wisselen. Hij werkt dus niet altijd op dezelfde tijden. Daarbij kan het voorkomen dat er ook ’s avonds en in het weekend gewerkt wordt. Voor de onregelmatigheid van de gewerkte uren wordt een toeslag op het salaris betaald. Dit kan een vaste toeslag per maand zijn, maar ook een variabele toeslag afhankelijk van het aantal gewerkte uren ’s avonds of in het weekend.

  Een onregelmatigheidstoeslag en overwerkvergoeding

  Een onregelmatigheidstoeslag is niet hetzelfde als een en overwerkvergoeding. Een onregelmatigheidstoeslag ontvangt uw werknemer omdat deze op onregelmatige tijden werkt. Een overwerkvergoeding krijgt uw werknemer omdat deze teveel uren heeft gewerkt in vergelijking met was is afgesproken in het arbeidscontract.

  Onregelmatigheidstoeslag

  Een onregelmatigheidstoeslag (ORT) geldt voor werk op onregelmatige arbeidstijden, zoals zaterdag, zon- en feestdagen of avond- en nachtdiensten. Ook de vroege ochtend (voor 06.00 uur) wordt als onregelmatige arbeidstijd beschouwd.

  Deze toeslag komt bijvoorbeeld voor in het ziekenhuiswezen, verzorgings- en verpleeghuizen en in industriële bedrijven. Het recht op een ORT is vaak in de cao of de arbeidsovereenkomst opgenomen. Soms wordt op een andere manier een toeslag geregeld, bijvoorbeeld in het rooster waarin de werkgever de arbeidstijden vastlegt. Bij de betreffende arbeidstijd kan dan het toeslagpercentage vermeld staan. De hoogte van de toeslag kan variëren naar gelang het tijdstip waarop de werkzaamheden worden verricht.

  Niet gedeclareerde overuren

  Het kan gebeuren dat uw werknemer overuren heeft gemaakt maar deze uren door onwetendheid niet declareert of verkeerd declareert. En ze dus niet declareert via een daarvoor bestemd formulier, maar ze invult op een ander formulier (bijvoorbeeld het formulier onregelmatigheidstoeslag). Daardoor kan het gebeuren dat uw werknemer alleen een onregelmatigheidstoeslag ontvangt en niet de overwerkuren. Hoe zit het dan met het recht op betaling van deze overuren en wanneer zijn ze verjaard?

  Niet gedeclareerde overuren

  Alsnog uitbetalen van niet gedeclareerde overuren

  De onregelmatigheidstoeslag krijgt uw werknemer uitbetaald voor de bijzondere diensten, zoals de nacht- en weekenddiensten. U had als werkgever moeten weten dat de formulieren die uw werknemer had ingevuld niet klopten. Immers, uw werknemer is aangenomen voor een maximum aantal uren per vier weken. De overwerkuren kunnen beschouwd worden als loon en een loonvordering verjaart pas na vijf jaar. Uw werknemer kan dus aanspraak maken op uitbetaling van de overwerkuren binnen vijf jaar na de gemaakte overuren.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen