More

  De procedure bij het niet betalen van een rekening

  Het komt in de praktijk helaas nog vaak voor dat er voor verrichte werkzaamheden niet wordt betaald. Dat is zeer vervelend. U verwacht toch dat de opdrachtgever, wanneer het werk klaar is er ook daadwerkelijk voor betaalt. Wanneer hij dat niet doet, dan kunt u hem in eerste instantie een herinneringsbrief sturen. U kunt in de brief aangeven dat de schuldenaar nog het bedrag aan u moet overmaken. Wanneer de schuldenaar op de herinneringsbrief niet reageert, dan kunt u een aanmaning sturen. In de aanmaning kunt u aangeven dat de schuldenaar zo snel mogelijk het bedrag aan u moet overmaken. Er worden bij de aanmaning ook al extra kosten gerekend. Wanneer de schuldenaar zelfs bij de tweede aanmaning geen actie onderneemt, dan kunt u een incassobureau inschakelen. Een incassobureau inschakelen doet u niet graag, omdat er dan ook weer extra kosten door de schuldenaar betaalt moeten worden. U zal alleen een incassobureau inschakelen als het niet anders kan.

  Het inschakelen van een incassobureau

  Als u een incassobureau heeft ingeschakeld, dan zal deze op de eerste plaats een incassobrief naar de schuldenaar sturen. Het bedrag dat betaalt moet worden, is steeds hoger. Naast het bedrag dat schuldenaar moet betalen voor de verrichten werkzaamheden, staan er nu ook buitengerechtelijke kosten bij. Na de eerste brief kan er nog een tweede en derde brief worden gestuurd. De kosten van het betalen bedrag wordt steeds hoger. Wordt er door de schuldenaar nog steeds geen actie ondernomen, dan zal er een deurwaarder ingeschakeld worden. In veel gevallen levert deze werkwijze wel resultaat op, maar soms ook niet. Wanneer het geen resultaat oplevert, dan kan er van een advocaat gebruik worden gemaakt. Een incasso advocaat heeft weer meer mogelijkheden om het uitstaande bedrag te innen.

  Wat doet een advocaat?

  Een advocaat die de incasso voor u behandelt, zal ervoor zorgen dat het geld, waarop u recht heeft, daadwerkelijk aan u wordt overgemaakt. Wanneer de opdrachtgever blijft weigeren om het bedrag te betalen, is dat niet slim. Als het betalen van het bedrag uitblijft, kunnen de gevolgen groot worden. Een incasso advocaat kan bij het uitblijven van betalen het faillissement van de opdrachtgever aanvragen. De advocaat zal er dan voor zorgen dat een conservatoir beslag legt of dat er een incasso kort geding zal worden gestart. De voorzieningsrechter zal het geheel verwerken. Het is zeer onverstandig om het zo ver te laten komen.

  Social media

  Recente Artikelen

  Populaire Artikelen

  Gerelateerde artikelen